Халюцинациите нощно време се причисляват към т.нар. парасомнии, под чието име се означават всички необичайни явления, сънища и поведение, които се наблюдават по време на сън. Халюцинациите представляват феномен на изключително сетивно възприятие, засягащо зрителната, слухова, тактилна, обонятелна и друг вид перцепция. Усещанията са толкова реални, че често е много трудно да се различат от истинското преживяване. Това създава усещане за страх и несигурност, особено когато преживяването е свързано с негативни емоции.

 

Много често халюцинациите могат погрешно да се възприемат като сънища или илюзии. За разлика от сънищата обаче, халюцинациите често възникват на прехода между будно и сънно състояния, макар технически да се възприема, че човекът е заспал. Наричат се хипногогни, когато възникват преди настъпването на съня и хипнопомпни, когато се наблюдават непосредствено преди събуждане.


 

Както хипногогните, така и хипнопомпните халюцинации могат да се комбинират с появата на т.нар. сънна парализа, при която може да възникне внезапно затруднение на дишането, както и чувство за скованост или стегнатост в мускулите. Всичко това може да стане причина за поява на неописуем страх.

 

По-често сънната парализа възниква на прехода в будно състояние. Често се възприема като елемент от много реалистичен сън, участвайки в него под формата на невъзможност на човека да се движи или е „замръзнал” на едно място. Хипнопомпните халюцинации често включват усещане за падане или за чуждо присъствие в стаята.

 

За разлика от сънищата, при които след събуждане човекът ясно разбира, че събитията от съня не са се случили наистина, а често дори бързо забравя за тях, халюцинациите създават чувство за по-голяма несигурност в усещанията, поради значително реалистичния си характер, включващ понякога много подробни и сложни образи на зрителното възприятие.

 

Халюцинации могат да възникнат и по всяко друго време, но честотата им на поява нощно време спрямо другите видове е значително по-висока, засягаща приблизително 25% от хората по света. Най-често се среща в тийнейджърска и в по-млада възраст, като намалява по честота сред по-възрастното население. Женският пол е по-предразположен към появата на халюцинации, в сравнение с мъжкия пол.

 

Какви са причините за поява на халюцинации, свързани със съня?

Няма ясно установена единична причина, която да е отговорна за появата на халюцинации. В някои случаи обаче халюцинациите може да възникнат в рамките на следните състояния:

  • Друго нарушение на съня (парасомния)– в това число нарколепсия;
  • Инсомния – непълноценен по количество и/или качество сън;
  • Соматично заболяване;
  • Употребата на определени медикаменти;
  • Психическо разстройство;
  • В рамките на абстинентен период;
  • Консумация на алкохол и наркотични вещества.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Налагат ли лечение халюцинациите нощно време?

В голяма част от случаите халюцинациите не налагат медикаментозна терапия, поради ниската честота на появата си и общото запазване на качеството и продължителността на съня. В случаите обаче, когато халюцинациите са свързани с поява на безпокойство и силен страх е желателно провеждането на консултация със съответния специалист по нарушения в съня.

 

В случаите, когато се подозира определена причина (алкохол, медикамент и др.) целта е максимално ограничаване на провокиращия фактор. Усвояването на различни техники за релаксация и спазването на определен режим на заспиване вечерно време също би имало благоприятно влияние, в случаите когато стресът има ключова роля в появата на халюцинации.