Какво представлява свързаната със съня хиповентилация?

Свързаната със съня хиповентилация представлява дишане, което е недостатъчно по време на сън. Дишането е или твърде плитко, или твърде бавно, когато човек спи. Хиповентилация, която е свързана със съня съставлява категория разстройства, които имат различни основни причини.


Като цяло тези нарушения водят до повишаване на въглеродния диоксид в кръвта. Това потенциално може да причини симптоми, които включват лошо качество на съня, прекомерна сънливост през деня и сутрешни главоболия. Въпреки това, някои пациенти с това нарушение нямат видими симптоми.Какви видове свързана със съня хиповентилация съществуват?

Свързаната със съня хиповентилация е една от четирите категории, свързани със съня нарушения на дишането. Другите са обструктивна сънна апнея, централна сънна апнея и хипоксемия, свързана със съня.


Свързаните със съня вентилационни нарушения се характеризират с недостатъчно дишане, което води до повишаване на нивата на въглероден диоксид в кръвта. Понякога е налице и дневна (будна) хиповентилация. Съществуват шест подтипа нарушения, които се дължат на различни причини:

 • Синдром на хиповентилация при затлъстяване (Пикуик синдром);
 • Синдром на вродена централна алвеоларна хиповентилация;
 • Късно настъпила централна хиповентилация с хипоталамична дисфункция;
 • Идиопатична централна алвеоларна хиповентилация;
 • Свързана със съня хиповентилация, дължаща се на лекарство или вещество;
 • Хиповентилация, свързана със съня, поради медицинско заболяване

Какви са точните причини за възникването на различните видове свързана със съня хиповентилация?

Всичките шест подтипа хиповентилация, свързана със съня, имат различни механизми, причиняващи недостатъчното дишане по време на сън. Повечето случаи на хиповентилация, свързана със съня, се състоят или от синдром на хиповентилация при затлъстяване, или от свързана със съня хиповентилация, дължаща се на лекарство или медицинско състояние. Останалите видове са по-редки.


Синдром на хиповентилация при затлъстяване


Синдром на хиповентилация при затлъстяване е наблюдавана при някои хора със затлъстяване, причиняващо лошо дишане, което води до увеличаване на нивата на въглеродния диоксид в кръвта. Конкретната причина за синдрома на хиповентилация при затлъстяване е неизвестна, но специалистите смятат, че тя се дължи както на нарушение в мозъка, така и на нарушен контрол върху дишането при наднормено тегло, което затруднява мускулите на гръдния кош да извършват правилно дишането.


Свързана със съня хиповентилация, дължаща се на лекарство или вещество


Свързаната със съня хиповентилация може да бъде провокирана от лекарства, които причиняват намаляване на сигналите за дишане от мозъка, което нарушава функцията на мускулите. Някои вещества, причиняващи това състояние са:

 • Наркотични вещества с продължително действие;
 • Анестетици;
 • Седативи;
 • Мускулни релаксанти;
 • Алкохол


Библиография:
1. Böing S, Randerath WJ. Chronic hypoventilation syndromes and sleep-related hypoventilation
2. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition
3. Foldvary-Schaefer NR, Waters TE. Sleep-disordered breathing
4. Verywell Mind. What Is Sleep-Related Hypoventilation?
5. MedlinePlus. Obesity hypoventilation syndrome (OHS)
6. Simonds AK, De Becker W, European Respiratory Society. ERS Handbook: Respiratory Sleep Medicine. European Respiratory Society