Безсънието (инсомнията) може да бъде класифицирано въз основа на връзката на състоянието с други проблеми.

 

Първичното безсъние се появява, когато неспособността на човек да заспи не е свързана с известна причина. При първично безсъние това, че човек не може да заспи не се дължи на страничен ефект от състояние, психологически проблем или прием на лекарства.


 

Първичното безсъние може да възникне поради неизвестни причини, въпреки че може да бъде свързано с последиците от следните проблеми:

  • Дълготраен стрес;
  • Емоционален стрес;
  • Пътуване или джет лаг;
  • Работа на смени

Вторичното безсъние се наблюдава в повечето случаи на инсомния, то може да бъде остро или хронично. Вторичното безсъние възниква като страничен ефект или симптом на един от следните фактори:

  • Здравословен проблем;
  • Психологически нарушения;
  • Нарушения на съня;
  • Прием на вещества като кофеин, алкохол или тютюн
  • Лекарства с рецепта

Безсънието може да бъде класифицирано въз основа на това коя част от естествения цикъл на съня засяга. Безсънието може да попречи на заспиването и или на поддържането на съня.

 

Безсънието може да засегне способността на човек за заспиване в желаното от него време. Обикновено този вид безсъние е свързан с психологически или психиатрични проблеми. Това безсъние може също да бъде вторичен симптом по отношение на основно състояние или нарушение на съня. Тази инсомния е по-често срещана при по-млади хора, като може да се появи и когато децата се стресират от самотата преди сън. Хората, които страдат от това безсъние, често имат едно от следните състояния, въпреки че са възможни и други:

Инсомнията, която пречи на задържането на съня е състояние, което възниква, след като човек заспи и се среща по-често при възрастни хора, тъй като циклите на съня се променят с възрастта.

 

С напредването на възрастта човек прекарва повече време във фази на по-лек сън и по-малко време във фазите на по-дълбок сън. Това прави тези лица по-ориентиран за промените в обкръжаващата ги среда, като наличие на шум. Освен това тази инсомния прави човек по-склонен да реагира на физически промени, като артрит или никтурия (нощно уриниране) и да се събуди.

 

Референции:
1. American Association of Sleep Medicine. What is Insomnia?
2. MedlinePlus. Insomnia
3. UpToDate. Patient education: insomnia (beyond the basics)
4. National Alliance on Mental Illness. Sleep disorders