Няколко проучвания на съня откриват връзка между сънната апнея и повишен риск от развитие на рак и летален изход от рак. Специалистите започват да откриват, че някои аспекти на сънната апнея могат да стимулират развитието на тумори. Въпреки че все още са необходими повече изследвания, учените теоретизират, че вероятната причина за връзката между двете заболявания може да бъде ниското ниво на кислород от повтаряща се обструкция на дишането.

 

Няколко проучвания са открили повишен риск от развитие на рак и летален край от рак при хора със сънна апнея. Теорията, подкрепена от много изследователи, е, че блокирането на дихателните пътища на човек, страдащ от сънна апнея, може да провокира процес, наречен неоваскуларизация, който представлява растеж на нови кръвоносни съдове. Този процес може да доведе до туморен растеж.


 

През 2013 г. испански изследователи са съобщили, че хората с тежка сънна апнея имат 65% повишен риск от рак. Те предполагат, че рискът е свързан с повишена хипоксия, състояние, при което тялото е лишено от кислород.

 

Друго проучване от университета на Уисконсин е установило, че хората с нарушено дишане в съня са пет пъти по-застрашени от фатален край от рак, отколкото хората без сънна апнея. Проучването обаче е ограничено.

 

Според друго скорошно проучване, публикувано в Journal of Sleep Medicine, умерените и тежките случаи на сънна апнея също са свързани с повишен риск от рак. Това проучване също така показа повишен риск от фатален изход от всички основни причини, асоцииран със сънна апнея. 20-годишното проучване показва, че хората с умерени до тежки случаи на сънна апнея са изложени на два пъти и половина по-голям риск от развитието на рак, както и на три пъти по-голям риск от фатален край от рак. Авторите отбелязват, че тези открития потвърждават предишни изследвания, проведени от американски и испански изследователи.

 

Проучванията върху животни също са потвърдили тази теория. Едно проучване от 2014 г., докладвано в списанието Cancer Research, свързва сънната апнея с агресивния растеж на рак при лабораторни мишки. Мишките с тумори са поставени в среда с ниско съдържание на кислород, която имитира ефектите на сънната апнея, като растежът на туморите при мишките прогресира бързо.

 

Изследванията също свързват специфични видове рак със сънна апнея. Например, едно по-старо проучване установява, че 80 процента от пациентите с рак на главата и шията също имат сънна апнея.

 

Едно проучване от 2016 г. открива връзка между агресивните меланоми и сънната апнея. В това проучване са изследвани 412 пациенти със злокачествен меланом. Учените са открили, че най-агресивните случаи на рака са били при хора, които са имали най-тежките симптоми на сънна апнея.

 

Друго изследване показва, че процентът на рак на гърдата е по-висок при жени със сънна апнея. Рискът изглежда е най-висок при жени под 30 години, но проучването не е достатъчно голямо, за да потвърди, че възрастта играе роля.

 

Референции:
1. National Sleep Foundation. Sleep Apnea Associated with Higher Mortality from Cancer
2. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Untreated sleep apnea may be related to melanoma aggressiveness
3. The National Heart, Lung, and Blood Institute. Sleep Apnea
4. American Sleep Apnea Association. Sleep Apnea Information for Clinicians