Работната памет включва съзнателна обработка и управление на информацията, необходима за изпълняване на ежедневните ни задължения, вземането на решения, ориентиране в непознато място, оценка на ситуация, използване на език и т.н. Описват я като „шофьора“ на паметта.

 

Нови проучвания оценяват как работната памет се повлиява от възрастта, настроението и най-вече от съня. С напредване на възрастта работната памет отслабва, но има и други фактори, които повлияват работната памет. Такива са – настроението и особено влияние оказва сънят.Учени от няколко университета в САЩ в общо проучване разглеждат как депресията и липсата на сън (или липсата на качествен сън) повлиява работната памет в качествен и количествен аспект. Екипът разглежда дали факторите, повлияващи работната памет имат индивидуално влияние или са свързани помежду си.

 

В проучването вземат участие 110 студенти. Те са били помолени да направят самооценка за качеството на техния сън и дали имат опит с депресивни състояния. След това учените направили преценка как тези фактори повлияват работната памет.

 

В следващ етап учените включват доброволци от по-голяма възрастов диапазон. Тук вземат участие 31 души на възраст между 21 и 77 години. Те също дават оценка за качеството и количеството на съня си и дали са страдали от депресия.

 

Проучването разкрива, че с възрастта се влошава работната памет. Хората, които спят под 6 часа на вечер също показват влошаване на работната памет с до 19%. С напредване на възрастта се наблюдава влошаване качеството на съня, което отново афектира работната памет.

 

В същото време изследователите откриват, че липсата на сън и депресивните състояния силно влошават паметта. Това означава, че колкото по-малко спим и колкото по-често сме в лошо настроение по-трудно ще запомняме краткотрайни спомени, които използваме в ежедневието. Отделно се споменава, че безсънието или некачественият сън има пряко влияние върху настроението и задълбочава депресивните състояния.

 

Като заключение от проучването се казва, че възрастта, настроението и съня повлияват работната памет. Те са взаимосвързани като в основата е качественият сън – факторът, на който можем да повлияем.