Редовната дрямка е свързана с по-висок риск от високо кръвно налягане и инсулт.

 

Това показва ново изследване, публикувано в Hypertension - списание на Американската сърдечна асоциация.


 

Китайски учени са изследвали дали честите дрямки могат да бъдат потенциален причинно-следствен рисков фактор за високо кръвно налягане и/или инсулт.

 

Това е първото проучване, което използва както наблюдателен анализ на участниците за дълъг период от време, така и менделска рандомизация - проверка на генетичния риск, за да се изследва дали честата дрямка е свързана с високото кръвно налягане и исхемичния инсулт.

 

Изследователите са използвали информация от UK Biobank - голяма биомедицинска база данни и изследователски ресурс, съдържащ анонимна генетична информация, информация за начина на живот и здравето на половин милион участници в Обединеното кралство.

 

UK Biobank включва повече от 500 000 участници на възраст между 40 и 69 години, които са живели в Обединеното кралство между 2006 и 2010 г.
 

Те редовно са предоставяли кръвни проби, урина и слюнка, както и подробна информация за начина си на живот.

 

Проучването за честотата на дрямката през деня е проведено 4 пъти от 2006 до 2019 г. в малка част от участниците в Biobank.

 

Изследователите са изключили записи на участници, които вече са имали инсулт или високо кръвно налягане преди началото на проучването.

 

За целите му са били включени 360 000 участници, с което е бил възможен анализът на връзката между дрямката и развитието на високо кръвно налягане или инсулт, със средно проследяване от около 11 години.
 

Участниците са били разделени на групи въз основа на честотата на дрямка, посочена от тях: „никога/рядко“, „понякога“ или „често“.

 

По-висок процент от обичайно подремващите са мъже, с по-ниско ниво на образование и доходи, и са съобщили за тютюнопушене, ежедневна консумация на алкохол, безсъние, хъркане, в сравнение с тези, които никога не подремват.

 

В сравнение с участниците, които съобщават, че никога не са подремвали, тези, които обикновено подремват, са имали 12% по-висока вероятност да развият високо кръвно налягане и 24% по-висока вероятност да бъдат засегнати от инсулт.

 

Участниците на възраст под 60 години, които обикновено подремват, са имали 20% по-висок риск от развитие на високо кръвно налягане, в сравнение с хората на същата възраст, които никога не подремват.
 

След 60-годишна възраст обичайната дрямка се свързва с 10% по-висок риск от високо кръвно налягане в сравнение с тези, които съобщават, че никога не правят следобедна дрямка. 
 

Около три четвърти от участниците са останали в същата категория за честотата на дрямката в рамките на цялото проучване.

 

Резултатът от менделската рандомизация е показал, че ако честотата на дрямка се увеличи с една категория - от "никога" на "понякога" или от "понякога" на "често", рискът от високо кръвно налягане се увеличава с 40%.
 

По-високата честота на дрямка е свързана с генетичната склонност към риск от високо кръвно налягане.

 

Това може да се дължи на факта, че въпреки че подремването само по себе си не е вредно, много хора, които подремват, може би го правят поради лош сън през нощта.
 

Лошият сън през нощта е свързан с по-лошо здраве и дрямката не е достатъчна, за да компенсира това, поясняват учените.

 

Това проучване отразява други констатации, които като цяло показват, че по-честата дрямка изглежда е свързана с повишен риск от развитие на сърдечносъдови и други заболявания.

 

Референции:

Study shows link between frequent naps and high blood pressure (medicalxpress.com)