Какво е сънна апнея?

Тревожността понякога може да влоши сънната апнея - и обратно. Сънната апнея е често срещано медицинско състояние, което кара дишането на човек да спира периодично по време на сън. Най-често срещаният тип сънна апнея е обструктивната сънна апнея, при която горните дихателни пътища се блокират през нощта.

 


Нелекуваната сънна апнея може да доведе до сериозни усложнения и дори до внезапна смърт. Приблизително 38 000 души умират всяка година от сърдечни заболявания, усложнени от сънна апнея.

 

Как тревожността се отразява на съня?

Проблемите със съня и тревожността могат да имат сложна връзка. Безсънието (или трудното заспиване), хроничното недоспиване и лошото качество на съня могат да влошат тревожността. От своя страна, стресът и тревожността могат да затруднят заспиването или редовния сън.

 

Например даден човек с тревожност може неспокойно да се върти в леглото през нощта поради модели на прекомерно мислене или натрапчиви притеснения. На следващия ден човек може да бъде по-малко способен да се справи с ежедневните стресови фактори, тъй като неговото физическо, умствено и емоционално състояние е компрометирано след нощ с лош сън.

 

Американската асоциация за тревожност и депресия (ADAA) посочва, че почти всички психиатрични проблеми включват някакъв вид смущения в съня. Хората с хронично безсъние също са изложени на по-висок риск от развитие на нарушения, свързани със съня, като сънна апнея.

 

Какво представлява тревожността от сън?

Някои хора с нарушения на съня, тревожност или и двете в крайна сметка развиват тревожност от сън. Тревожността от сън се отнася до дистрес от заспиване или оставане в състояние на сън. Това е форма на тревожност, която включва чувство на страх и загриженост.

 

Как сънната апнея е свързана с тревожността?

Все повече доказателства сочат, че сънната апнея и тревожността са свързани. Вероятно е едното състояние да изостря другото. Нарушеният сън поради сънна апнея може да увеличи стреса и умората през деня. Тревожността може също да предизвика и влоши сънната апнея, като затруднява заспиването през нощта.

 

Някои изследвания показват, че сънната апнея и тревожността често са съпътстващи състояния. Едно проучване от 2014 г. разкрива, че хората с обструктивна сънна апнея са по-склонни да имат симптоми на тревожност. Тежката обструктивна сънна апнея е свързана с още по-висока вероятност от възникването на симптоми на тревожност. Хората със сънна апнея също са по-склонни да имат както тревожност, така и депресия, отколкото само едното или другото състояние.

 

Проучване от 2019 г. отразява резултати, които разкриват, че честотата на тревожните разстройства и депресията е по-висока при хора със сънна апнея, отколкото при хора без състоянието. Много хора имат както тревожност, така и депресия. Според Националния алианс за психични заболявания (NAMI), около 60% от хората с тревожност също имат симптоми на депресия.

 

Референции:
1. National Heart, Lung, and Blood Institute. Sleep apnea
2. American Psychological Association. Anxiety
3. National Institute of Mental Health. Anxiety disorders
4. Sleep Foundation. Anxiety and sleep
5. Anxiety and Depression Association of America. Sleep disorders