Сънят е от съществено значение за протичането на процесите в организма, формирането на поведението и осигуряването на когнитивните способности. Фазите на съня са свързани с различни пътища на активиране на нервната система и последващо освобождаване на невротрансмитерите. Отделянето на много от тези вещества, които участват в регулацията на цикъла сън-бодърстване, се нарушава при консумация на алкохол. По този начин се променя и качеството на съня. При консумация на алкохол се наблюдава развитие на толеранс и повишен риск от зависимост, които са свързани с адаптация на секрецията на невротрансмитери. Това може да се осигури чрез модулиране на тяхното отделяне или промяна в чувствителността и отговора на тъканите.

 

Невромедиаторите в мозъка са вещества, които осигуряват предаването на нервните импулси между невроните в нервната систмема. Те имат значение и за опосредстване на ефекта на алкохола върху качеството на съня. Медиаторите се отделят от определени неврони в синапсите - пространството между нервните клетки и след това взаимодействат с рецептори по повърхността на други неврони. За някои невромедиатори има повече от един подходящ рецептор. Те осигуряват предаването на нервните импулси и контрола на клетъчните функции. Алкохолът има влияние върху качеството на съня, тъй като променя баланса на невромедиаторите в мозъка. Консумацията на алкохол е свързана с повишаване на действието на гама-аминомаслена киселина, която има потискащо действие в централната нервна система. От друга страна, той понижава действието на глутамата, който има стимулиращ ефект върху нервната система.


 

Седативният ефект на алкохола се дължи именно на тези промени. Понижената активност на ацетилхолина в мозъка, която се дължи на консумацията на алкохол, води до промени във фазите на съня. Прекомерната и продължителна консумация на алкохол води до дългосрочни промени в адаптацията на невроните към действието на невротрансмитерите. При прием на високи количества алкохол се наблюдава пренастройване на процесите в централната нервна система, което цели компенсация на токсичното действие на алкохола върху нервната тъкан. Високата консумация предизвиква повишаване на действието на глутамата и намаляване на ефекта на гама-аминомаслената киселина. Освен това, алкохолът причинява увреда на нервните клетки в мозъчната кора и прогресивна загуба на клетъчна маса. Установено е, че продължителната консумация на алкохол води до атрофия на клетките в различни зони на мозъка. При временно преустановяване на консумацията, нарушенията в процесите в централната нервна система продължават, което е свързано и с продължително влошаване на съня.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778757/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821259/