Понятието шум се дефинира като всеки нежелан звук, възприет от слуховия апарат, който може да окаже позитивно, но в по-голямата си част, негативно влияние не само върху физиологичното състояние на организма, но и върху неговите психични процеси.

 

Ефектите на шума зависят както от самия източник, така и от възприемащия организъм. Добре известно е, че определени звуци (например отместването на стрелката на часовника) се възприемат като дразнещи за определени хора в опитите им да заспят, докато други хора изобщо не биха отбелязали тяхното наличие. Това до голяма степен показва значението и на типа нервна система.


 

Емоционалната компонента също има немалко значение, като е доказано, че майката по-лесно би се събудила от плача на детето си, както и че човек е по-склонен да се събуди при назоваване на неговото име, отколкото от по-неопределен сравним по сила шум.

 

Най-уязвими на влиянието на шума се оказват малките деца и възрастните хора. По-голям процент от събужданията настъпват в т.нар. повърхностна REM фаза на съня, която е по-застъпена във втората половина на нощта. Именно тогава, дори и по-леки шумови дразнения могат да станат причина за събуждане и трудно обратно заспиване.

 

Нивото на шум логично е най-високо в по-населените градски условия. Сред първите места като източник на шум се нареждат:

  • Транспортните средства и трафик;
  • Съседският шум;
  • Шум от самолетите и др.

Шумовите дразнения имат отношение както към по-трудното настъпване на съня, така и към по-ранното събуждане. Ефектите на недостатъчния сън са обект на постоянни проучвания, като е доказана връзката между хроничното недоспиване и развитието на сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, затлъстяване, компрометиране на имунната система, растежа и развитието на подрастващите, както и появата на раздразнителност, хиперактивност, недостатъчна концентрация, депресия и други.

 

Ролята на шума и влиянието му не само върху съня, но и върху цялостното функциониране на организма все още е обект на проучване.

 

Освен негативен, шумът може да има позитивен ефект, особено когато става дума за т.нар. бял шум. Последният представлява съвкупност от звукови вълни с честота от целия спектър, затова има ролята на фонов шум, маскиращ появата на внезапни по-силни звукове и по този начин имащ отношение към запазване интегритета на съня. Това има особено значение при най-уязвимата на шум популация, а именно кърмачетата и по-възрастните хора.

 

Как да ограничим шума?

Източниците на шум могат да бъдат не само външни – дължащи се на трафика или съседските шумове, но и вътрешни. Голяма част от електроуредите и съвременните устройства също са своебразен източник на шум, който в определена степен може да бъде ограничен:

  • Изключете миялната и пералнята преди сън, особено когато спалнята Ви се намира в близост. Внезапното усилване на звука от тях може да стане причина за събуждане и трудно обратно заспиване;
  • Изключете телевизора преди заспиване, както и звука на телефона и всички подобни смарттехники;
  • Използвайте тапи за уши; 

 

NEWS_MORE_BOX

 

  • Пуснете си устройство, източник на „бял”шум, което да маскира околния шум – такава роля изпълняват и вентилаторът, климатикът, както и специални устройства за бял шум. При кърмачета е препоръчително неговата сила да не надвишава 50 до 65 dB;
  • Отдалечете леглото от прозореца;
  • Уплътнете добре прозорците и вратите;
  • Не на последно място - изчистете мислите си, опитайте се да не се вглъбявате в шума, отпуснете се и не мислете за нищо. Сънят ще дойде естествено.