Мозъкът е основният орган, за който сънят е от съществено значение. Чрез него се възстановява функционалността на нервната система след натоварването през деня.


Хората, страдащи от безсъние, често се оплакват от различни симптоми като трудности при заспиване; нарушен сън; липса на бодрост през деня; лесна уморяемост; слабост; неспособност да се концентрират в работата и други. За някои безсънието е постоянен проблем, появяващ се почти всяка нощ.


Когато безсънието продължи повече от месец, вече се говори за хронифициране на състоянето. Почти 15% от населението са засегнати в различна степен от хронично безсъние.Както главоболието и болките в стомаха, безсънието само по себе си не е заболяване. То може да бъде предизвикано от редица соматични (физически), неврологични и психични заболявания и състояния. Приемането на редица лекарства, алкохол и кофеин са част от факторите, които могат да повлияят качеството на съня.


Някои от най-честите методи, използвани за диагностика на нарушенията на съня:

Респирторната полиграфия е метод за диагностициране на дихателните нарушения по време на сън. Изследването се провежда със специален апарат - респираторен полиграф. Той извършва непряко мониториране през нощта на сърдечната честота, насищането на кръвта с кислород, потока на вдишания въздух и движенията на дихателната мускулатура, включително и позицията на тялото по време на сън. Продължителността на изследването е между четири и шест часа.  Изследването не е  инвазивно и не причинява болка. Осъществява се от система от прикрепени към тялото датчици.


Друг метод е полисомнографията, която представлява продължително наблюдение, записване и интерпретиране на различни физиологични параметри по време на сън. Този метод спомага за проследяване на следните параметри: електроенцефалография - биоелектричната  мозъчна активност по време на сън, електроокулография - електрическата активност от движенията на очните булби по време на сън.


Също така се регистрира кислородната сатурация по врме на сън с пулсоксиметър, позицията на пациента по време на сън, наличните издавани звуци по време на сън.


Едно от основните  изследвания  в диагностиката на нарушенията на ритъма сън и бодърстване е актиграфията. Представлява неинвазивен метод за непрекъснато измерване периодите на активност и състоянието на покой в рамките на денонощието.


Изследването се извършва в рамките на 7 или 14 дни, по преценка на специалист по медицина на съня. Използва се за диагностика на пациенти с циркадни нарушения на съня, като синдром на ранното заспиване, синдром на късното заспиване, безсъсние, периодични движения на крайниците по време на сън, повишена дневна сънливост.


Изследването се извършва посредством актиграф - малък портативен апарат, като часовник на ръката, за определен период от време.