Биполярното разстройство е състояние, засягащо психичното здраве, което се характеризира с колебания в настроението. Човек с биполярно разстройство изпитва епизоди на еуфория, които се редуват с епизоди на депресия. До 80% от случаите биполярното разстройство може да повлияе отрицателно на съня. В някои случаи дори може да бъде предизвикано от проблеми със съня.

 

Докато причината за биполярно разстройство не е напълно изяснена, изследванията показват, че е възможно да има наследствен компонент за възникването на нарушението. Хората с анамнеза за биполярно разстройство в семейството си имат повишена вероятност от развитие на това състояние.


 

Други фактори, които са свързани с появата на биполярно разстройство, включват стресови житейски събития, високи или ниски нива на химикали в мозъка като допамин, серотонин и норепинефрин и проблеми със съня.

 

Хората с биполярно разстройство изпитват екстремни промени в настроението, с периоди, наричани мания или хипомания (по-лека версия на мания) и депресивни състояния. По време на хипоманиен или манийен епизод хората, живеещи с биполярно разстройство, могат да изпитват:

 • Повишено самочувствие;
 • Прекомерно говорене;
 • Участване в рискови дейности, които могат да имат вредни последици;
 • Загуба на апетит;
 • Състезателност;
 • Раздразнителност;
 • Намалена нужда от сън

Депресивните епизоди могат да включват:

 • Загуба на интерес към дейности;
 • Ниска енергия или летаргия;
 • Проблеми с концентрацията;
 • Повишен апетит;
 • Прекалено много сън;
 • Суицидни мисли

Проблемите със съня са често срещани сред хората, живеещи с биполярно разстройство. Нарушенията в графика на съня на даден човек могат да повлияят на качеството на живот, ежедневието и хода на биполярното разстройство.

 

Моделите на съня играят важна роля при биполярното разстройство. Проучване, изследващо ролята на съня при биполярно разстройство, е идентифицирало манията и хипоманията като причиняващи намалена нужда от сън. Проучването съобщава, че хората, изпитващи тези състояния, може да имат проблеми със заспиването и запазването на съня. Същото проучване посочва хиперсомнията като често срещан проблем сред хората, преминаващи през депресивен епизод.

 

Проблемите със съня се приписват на проблеми с циркадния ритъм на човек или цикъла сън-събуждане. Циркадният ритъм помага за регулирането на важни процеси в тялото като температура, хормони, настроение и сън. Когато цикълът сън-бодърстване на човек стане нарушен, той може да изпита повишена или намалена нужда от сън, което е възможно да повлияе на настроението.

 

Учените все още изследват факторите, които увеличават вероятността човек да развие биполярно разстройство. Проучване от 2018 г. отбелязва, че приблизително 2,4% от хората в общата популация ще изпитат състояние от спектъра на биполярно разстройство през живота си. Същото проучване предоставя следните рискови фактори за нарушението:

 • Генетична предразположеност (хората с роднини от първа степен, страдащи от биполярно разстройство, имат по-голям шанс да развият това състояние);
 • Травматични събития или малтретиране в детството;
 • Стресови житейски събития (например проблеми в брака, физическо увреждане или загуба на работа);
 • Употреба на субстанции.

Референции:
1. Steinan MK, Scott J, Lagerberg TV, et al. Sleep problems in bipolar disorders: more than just insomnia
2. Hensch T, Wozniak D, Spada J, et al. Vulnerability to bipolar disorder is linked to sleep and sleepiness
3. Goes FS. Genetics of bipolar disorder: recent update and future directions
4. Gold AK, Sylvia LG. The role of sleep in bipolar disorder
5. Rowland TA, Marwaha S. Epidemiology and risk factors for bipolar disorder