Авторитетният журнал Sleep, посветен на проблемите със съня, наскоро обърна внимание на един много интересен феномен в тази област. Става въпрос за състояние, при което хора, оплакващи се от сериозно безсъние, всъщност прекарват достатъчно време в сън нощем, но не го осъзнават. Специално проучване на американски учени доказва, че подобно състояние наистина съществува и може да се означи като илюзорно безсъние или неосъзнат сън.

 

Учените подчертават, че това е частен случай в областта на проблемите със съня и се среща при само малка част от хората с хронично безсъние.


 

В основата на въпросния феномен стои начинът, по който мозъкът функционира по време на сън. Сънят традиционно се категоризира като състояние, при което съзнанието се изключва – няма как да сме в пълно съзнание и да спим едновременно. Оказва се обаче, че при някои хора дори по време на сън мозъчните структури, отговорни за съзнанието, запазват по-голяма част от функционалността си. Така те реално спят, но мозъкът не регистрира съня и те остават с илюзорното впечатление, че са будували през цялото време. Затова учените означават състоянието като илюзорно безсъние.

 

Повод за провеждане на проучването, изясняващо представата ни за илюзорното безсъние, е интересно наблюдения на учените от предишни техни проучвания на проблемите със съня. При тях се установява, че има хора, които се оплакват от безсъние, въпреки че проследяването на съня им е показало, че физическите им показатели през нощта са отговаряли напълно на тези при хора, които спят нормално. Така, изучавайки по-подробно състоянието на такива хора, учените установяват, че те спят, без да осъзнават това.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Новото проучване обхваща 30 души с това състояние. Данните, събрани от тях, доказват, че по време на сън в мозъка им освен зоните, отговорни за дишането и други жизнени процеси, активни остават и някои структури, участващи в поддържането на съзнанието. Вместо да се изключат във фазата на дълбокия сън, тези структури запазват висока активност. Това не пречи на мозъка да премине в режим на сън, но му пречи да регистрира този сън. Така, на сутринта тези хора често се оплакват, че не са мигнали, въпреки че реално са спали спокойно и дълбоко. Просто не са го осъзнали.

 

Дали неосъзнатият сън има преки негативни последствия върху здравето, съпоставими с тези при реалното безсъние, учените предстои да изяснят.

 

Проучванията на феномена илюзорно безсъние продължават. Ясно е обаче, че проблемите със съня са много по-комплексна материя, предизвикателство за медицината, отколкото досега се предполагаше.