Всяко дете може да изпита сериозни проблеми със съня в периоди, когато майката страда от безсъние. Уви, последиците за детето в такива случаи са по-сериозни, отколкото за майката. Това показва ново проучване и доказва, че сънят в детска възраст трябва да се разглежда в контекста на цялото семейство.

 

Проучването обхваща 200 деца на възраст 7-12 години и техните родители. Целта на учените е да проследят връзката между симптомите на безсъние при майката и качеството на съня при детето. Установява се, че тази връзка е по-сериозна от очакванията.


 

Качеството на съня на децата е проследено с т.нар. електроенцефалография. При този метод е отчитана електрическата активност в мозъка на децата по време на сън в периоди, когато майката е страдала от трайни проблеми със съня. Резултатите показват, че в тези периоди децата заспиват по-късно, сънят им е по-кратък и по-повърхностен, като фазата на т.нар. дълбок сън е опасно скъсена.

 

Интересно е да се отбележи, че връзката е налице само между децата и майката. Проблемите със съня на бащата не провокират подобен отклик у наследниците. Този феномен учените обясняват с по-силната емоционална връзка между детето и майката.

 

Последиците от тази еволюционно наложена връзка обаче може да се окажат много опасни в условията на съвременния начин на живот. Около 30% от хората в зряла възраст страдат от хронични проблеми със съня. Доказано, че по-голяма част от тях са жени, поради по-голямата им податливост на стреса и неговото негативно отражение върху съня. Така тези проблеми със съня неминуемо се отразяват и на много деца.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Това затвърждава нуждата от по-сериозни мерки за подобряване качеството на съня и подчертава значението на личните мерки, които родителите предприемат. Изграждането на правилен режим на сън в бебешка възраст е ключов за умственото и емоционално развитие на детето. Проучването обаче показва, че и в ученическа възраст моделът на сън на детето е пряко зависим от този на майката.

 

Затова сънят на детето трябва да се разглежда в контекста на качеството на съня на цялото семейство. Проблемите със съня в детска възраст често се пренебрегват или остават недиагностицирани. Това трябва да повиши бдителността на майките с хронично безсъние и те трябва да реагират навреме при първи признаци на подобни проблеми у своето дете.