Какво представлява говоренето насън?

Говоренето насън всъщност представлява разстройство на съня, познато като сомнилоквия. Специалистите не знаят много за говоренето на сън, например защо то се случва или какво се случва в мозъка, когато човек спи. Говорещият на сън не осъзнава състоянието си и не го запомня на следващия ден.


При говорене насън, пациентът може да казва цели изречения, да говори безсмислици или да говори с различен глас или език от тези, които използва, докато е буден. Говоренето насън изглежда безобидно.Как се определя тежестта на говоренето насън?

Тежестта на говоренето насън се определя от етапите на състоянието:

 • Етапи 1 и 2 – При тези етапи говорещият насън не е в състояние на толкова дълбок сън, колкото при етапите 3 и 4, и речта на потърпевшия е по-лесна за разбиране. Говорещият за сън при етапи 1 или 2 може да води цели разговори, които имат смисъл;
 • Етапи 3 и 4 – Говорещият за сън е в по-дълбок сън и речта му обикновено е по-трудна за разбиране. Може да звучи като стенене или безсмислено говорене.

Тежестта на говоренето насън се определя и от това колко често се случва състоянието:

 • Леко – Състоянието се случва по-малко от веднъж месечно;
 • Умерено – Говоренето насън се случват веднъж седмично, но не всяка вечер. Говоренето не пречи много на съня на други хора в стаята;
 • Тежко – Говоренето насън се случва всяка вечер и може да попречи на съня на други хора в стаята.

Кой е изложен на повишен риск от говорене насън?

Сомнилоквията може да се случи на всеки човек по всяко време, но е вероятно да се появи по-често при деца и мъже. Възможно е също така да има генетична предразположеност за състоянието. Затова, ако пациентът има родственици, които са говорели насън, възможно е той да е изложен на повишен риск за поява на състоянието. По същия начин, ако потърпевшият има деца, може да забележи, че и те ви говорят в съня си.


Говоренето насън може да се увеличи в определени моменти от живота на човек и може да бъде предизвикано от:

 • Болест;
 • Повишена температура (треска);
 • Прием на алкохол;
 • Стрес;
 • Нарушения на психичното здраве, като депресия;
 • Недоспиване

Пациенти с други нарушения на съня също са изложени на повишен риск от говорене по време на сън, включително хора с анамнеза (медицинска история) за:


Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Callamel, M. J. Sleep talking
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Sehgal, A., & Mignot, E. Genetics of sleep and sleep disorders
Healthline. Everything You Should Know About Sleep Talking