Физическата активност компенсира негативното влияние на безсънието върху паметта при по-възрастни пациенти.

 

Стареенето е естествен процес, който се свързва с понижаване на когнитивните възможности, особено в областите, отговорни за епизодичната памет и скоростта на обработка на информация.


 

Промяната на някои аспекти от ежедневието биха могли да подпомогнат за подобряването на когнитивните възможности сред по-възрастни хора. Те биха могли да бъдат ефективни при забавяне или предотвратяване на патологичното стареене на организма. Това включва промяна в диетата, физическата активност и други.

 

Изследователи от Центъра за здравословно остаряване към Университета Мърдок изследваха два важни фактора от ежедневието - сън и физическа активност, и тяхното влияние върху здравето на мозъка с напредване на възрастта.

 

С помощта на проведеното изследване е установено, че физическата активност може да компенсира някои от негативните ефекти на непълноценния сън върху паметта и когнитивните способности.

 

Включените участници са 349 на брой, на възраст над 70 години. На всеки един от тях е направена оценка на когнитивните способности. Освен това чрез позитронно-емисионна томография е измерено мозъчното натоварване с протеин, наречен бета-амилоид.

 

Бета-амилоидът е протеин, които се складира под формата на плаки в мозъка при пациенти с болест на Алцхаймер. Той се използва за поставяне на съответната диагноза, както и за мониториране на състоянието.

 

След анализ на получените резултати, учените установяват, че физическата активност може да повлияе върху връзката между качеството на съня и когнитивните промени.

 

Те забелязват, че по-големите количества физическа активност могат да компенсират за липсата на достатъчно часове сън, влияещи върху епизодичната памет. Освен това нивата на бета-амилоидни плаки не нарастват, въпреки лошото качество на съня.

 

При участниците с по-ниски нива на физическа активност в ежедневието, влошеното качество на съня се свързва с по-лоша памет и когнитивни способности. При тези с по-висока физическа активност, от друга страна, сънят не влияние значително върху тяхната памет и нормална мозъчна функция.

 

В заключение повишаването на физическата активност може да компенсира вредното влияние на безсънието върху мозъка. Движението повлива положително върху когнитивните възможности и да понижава риска от поява на болест на Алцхаймер.

 

Изследването е публикувано в сп. Behavioural Brain Research.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016643282200376X?via%3Dihub