Каква е връзката на фалшивото събуждане с осъзнатото сънуване?

Подобно на осъзнатото сънуване и сънната парализа, фалшивото събуждане също се счита за едно от преходните или припокриващите се състояния между сън и будност..


Много хора, които изпитват фалшиви събуждания, също имат осъзнати сънища.
В осъзнат сън човек знае, че сънува, което му позволява да поддържа известен контрол върху заобикалящата го среда в съня и дори да променя хода на съня.Съществуват и някои данни, които сочат, че осъзнатите сънища обикновено завършват с фалшиви събуждания. Може дори човек да се „събуди“ и да започне да описва съня си на някой друг, преди наистина да се е събудил.


Фалшивото събуждане може да се превърне в осъзнато сънуване, особено ако човек започне да забелязва някои детайли, които се различават леко от реалността. Например мебелите може да не са на обичайното си място, лампата да не може да се включи или при отварянето на книга сънуващият да открие, че не може да прочете нито една дума.


Подозрението на сънуващия, че всъщност не е буден, може да го накара да се опита да манипулира съня по някакъв начин или да се опита да се събуди от него.


Какви са причините за фалшивото събуждане?

Към днешна дата няма много изследвания, чийто обект да са фалшивите събуждания и специалистите все още не са установили точно какво ги причинява. Както при сънната парализата, те могат да се отнасят до нарушена REM фаза на съня. Някои предполагаеми обяснения за възникването на фалшиви събуждания включват:

  • Нарушения на съня, като безсъние и сънна апнея;
  • Очакване или нагласа на спящия, че трябва да се събуди рано по конкретна причина;
  • Шум и други смущения, които прекъсват съня на спящия, без да го събудят напълно

Стресът и безпокойството в ежедневието също могат да окажат влияние върху съня и потенциално да се отразят на съдържанието на сънищата. Ако дадено лица се притеснява от нещо, което предстои да се случи малко след събуждането, може да сънува, че се събужда и се подготвя да се изправи срещу стресовото събитие. Такива стресови събития може да включват:

  • Труден изпит;
  • Час при зъболекар;
  • Интервю за работа


Библиография:
Green C, et al. Lucid dreaming: The paradox of consciousness during sleep
Denis D. Relationships between sleep paralysis and sleep quality
Buzzi G. False awakenings in lucid dreamers: How they relate with lucid dreams, and how lucid dreamers relate with them