Епизодите на нощен ужас, известни още в литературата като pavor nocturnus, се отнасят към т.нар. парасомнии, т.е нарушения в съня, настъпващи на границата между отделните му фази или при прехода от сънно в будно състояние и са свързани с промяна в поведението или функцията на човешкото тяло. Появяват се най-често в първия час след заспиване и представляват внезапно пробуждане на детето, съпроводено с крясъци, удари, мятане в леглото, често неуспокояващи се от родителска утеха. Състоянието се дължи на незрелите все още модели на съня в детска възраст и в повечето случаи е самоограничаващо се, т.е отшумява с времето, без да е необходима сериозна намеса.

 

Какво представляват епизодите на нощен ужас при детето?


Проявите на това състояние се различават от тези при нощните кошмари. Последните възникват обикновено във втората половина на нощта, в т.нар бързовълнова REM-фаза, когато най-често настъпват съновиденията.

 

Епизодите на нощен ужас от своя страна се наблюдават най-често в дълбоката фаза на съня, около 90-та минута след заспиване. Характерни признаци са внезапното пробуждане на детето, съпроводено с панически крясъци, удари, блъскане, мятане в леглото. По време на епизода детето често е в полубудно състояние. То може да е с широко отворени очи и разширени зеници, но въпреки това да не реагира на молбите на родителя си, сякаш не го разпознава или вижда. Налице е и профузно изпотяване, учестено дишане и сърцебиене. Опитите за утеха от страна на родителя често не дават резултат.

 

Обикновено епизодите на нощен ужас продължават от една до 15 минути, в някои случаи и повече, след което детето отново се връща към дълбокия сън. Често на следващия ден детето няма никакъв спомен за случилото се през нощта.

 

Коя възраст най-често засяга заболяването и какви са възможните причини?

Състоянието обикновено се среща между 3- и 5-годишна възраст, рядко след това. Момчетата са по-често засегнати.

 

Епизодите на нощен ужас са по същество нормален физиологичен процес и се дължат на все още незрялата и развиваща се нервна система на детето.

 

Възможни причини за появата им са:

  • Стресови състояния за детския организъм – това са състояния на свръхумора, на силен шум или друго въздействие, нарушаващо съня на детето;
  • Смяна на нормалния ритъм сън-бодърстване – напр. изместване на часа на заспиване на детето;
  • Пълен пикочен мехур – често епизоди на нощен ужас се появяват в периода на отказване на пелените и приучаване на гърне;
  • Травма или посттравматичен стрес – честа причина за поява на състоянието в по-късна-юношеска възраст.

 

Какви мерки могат да се предприемат по време на епизода или като профилактика?

 

  1. Не се опитвайте да събудите детето;
  2. Дръжте го здраво и отстранете предметите, с които то може да се нарани;
  3. Говорете му утешителни, успокяващи думи.

Главната цел е да предпазите детето си от нараняване и то бързо да се върне към дълбокия сън.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Мерките, които може да вземете като профилактика на възникването на повторни епизоди са:

  1. Наблюдавайте съня на детето и отбележете колко време след заспиване настъпва внезапното пробуждане;
  2. След като вече сте установили времето на поява на епизода, направете така, че да промените погрешния модел на съня – събудете детето преди съответния час и го дръжте будно и вън от леглото около 5 минути;
  3. Ако епизодите на нощен ужас са настъпили по време на приучаване към гърне, причина за тяхната поява може да е пълният пикочен мехур. Затова сложете детето на гърне непосредствено преди заспиване или дори по време на нощния епизод.

В голяма част от случаите епизодите на нощен ужас постепенно намаляват по честота и отшумяват напълно към 7-годишна възраст. Рядко се налага изписването на бензодиазепини, които са показани само при по-тежки случаи и за кратък период от време.