Взимането на решения е процес, по време на който се прави рационален избор измежду налични опции. Когато се опитва да вземе добро решение, човек трябва да прецени положителните и отрицателните страни на всяка възможност. За целта, той следва да е способен да прогнозира резултатите в зависимост от опцията, както и въз основа на всички тези елементи, да определи кой вариант е най-подходящ за конкретната ситуация.

 

Психолозите отдавна изследват начините, по които хората взимат решения, и в момента се смята, че човешката рационалност е до голяма степен ограничена от наличната информация, наличното време и способността на ума да обработва информация. Много е изписано относно механизмите и стилове на взимане на решение, но това, което ни интересува в случая са ефектите на съня върху този процес.


 

Загубата на сън не е за пренебрежение, тъй като причинява дълбоки увреждания в когнитивната и поведенческата производителност. Например проучвания показват, че медицински стажанти на „традиционен график“ правят 36% по-сериозни медицински грешки в сравнение с техните колеги, които са на график, включващ повече сън. Допълнително, историята помни инциденти, причинени поне частично от прекомерен дефицит на сън: инцидентът с атомната електроцентрала в Чернобил и експлозията на "Challenger“ са една малка, но сериозна част от тези, които можем да изредим. 

 

Наскоро Journal of Sleep Research публикува изследване, според което дори кратките дрямки притежават положителен ефект върху начина, по който мозъкът обработва информация, за която дори не сме съзнателни. Изследователският екип от Университета в Бристъл скрива информацията, представяйки я накратко и маскирайки я, така че да не бъде съзнателно възприета от изследваните лица. Използвайки ЕЕГ, за да проследят мозъчната електрическа активност преди и след дрямка, учените откриват, че мозъкът не само е обработил информацията на подсъзнателно ниво, но и я използва в решаването на задачи наред със съзнателно възприетата информация. В сравнение с хората, които не били подложени на дрямка, разликата във ефективността е била очевидна.

 

Като заключение, дори краткият сън може да оптимизира целенасоченото човешко поведение.