Девет от всеки десет души не спят добре, според изследване, представено на ежегодния eвропейски конгрес по кардиология. 

 

Научният екип установява, че неоптималният сън е свързан с по-висока вероятност от сърдечни заболявания и инсулт. Изчислено е, че седем от десет от тези сърдечносъдови състояния могат да бъдат предотвратени, ако всеки спи добре.


 

Един от авторите на изследването, д-р Абубакари Намбиема, от Френския национален институт за здравеопазване и медицински изследвания, споделя, че високият брой на хора, които не спят добре, е бил очакван, поради натоварения начин на живот, който XXI век "предлага". 

 

"Значимостта на достатъчния и качествения сън за здравето на сърцето трябва да бъде осъзната още в ранна възраст, когато моделите на поведение се установяват. Минимизирането на нощния шум и стреса на работното място впоследствие могат да помогнат за подобряване на съня", допълва още д-р Намбиема.

 

Предишни проучвания, изследващи връзката между съня и сърдечните заболявания, се фокусират предимно върху продължителността на съня и евентуалното наличие на сънна апнея, при която дишането спира за кратко и после започва отново. 

 

Това проучване включва 7200 участници, сред които мъже и жени на възраст от 50 до 75 години и без сърдечносъдови заболявания. Проучването се е провело в профилактичен медицински център между 2008 и 2011 г. 

 

Средната възраст е 59,7 години и 62% от участниците са мъже. Участващите преминават физически преглед и попълват въпросници относно начина на живот, личната и семейната медицинска история и медицинските състояния.

 

Използвани са въпросници за събиране на информация за пет навика на съня в началото и две последващи посещения. На всеки фактор се дава 1 точка, ако е оптимален, и 0, ако не. 

 

Изчислен е резултат за здравословен сън, вариращ от 0 до 5, като 0 или 1 се счита за лош, а 5 за оптимален. Тези с оптимален резултат съобщават, че спят от 7 до 8 часа на нощ, никога или рядко имат безсъние, нямат честа прекомерна сънливост през деня, нямат сънна апнея и имат ранен хронотип (сутрешен човек). 

 

Изследователите проверявали за коронарна болест на сърцето и инсулт на всеки две години за общо 10 години.

 

Референции:

European Society of Cardiology. Good sleepers have lower risk of heart disease and stroke. (August 26th, 2022) - https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Good-sleepers-have-lower-risk-of-heart-disease-and-stroke