Нарушенията на съня понякога могат да бъдат не само изтощителни, но и стряскащи. Нека си представим следната картина: събуждане от сън, след което се установява невъзможността да се помръдне нито един мускул в тялото. Тъмно е, но има и усещане за присъствие в помещението, в близост до леглото или дори върху гърдите, което спира дъха.
 
След подобно изживяване, често първото нещо, което идва наум, е за паранормално явление. Всъщност става дума за нарушението сънна парализа. Важно е то да се познава, защото в противен случай може да доведе до силно притеснение и стрес.
 
Сънната парализа е следствие на несъгласуваност между мозъка и тялото по време на сън. При REM фазата на съня, по време на която се случва сънуването, мускулите в тялото са отпуснати до фаза на парализа. Обяснението на изследователите е, че по този начин организмът ни пази от извършване на сънуваните действия в реалността. В данните от проучвания се посочва, че веществата в мозъка глицин и GABA се свързват с мускулната парализа.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Процентът на засегнатите от състоянието варира – някои хора съобщават за чести епизоди на сънна парализа, докато при други тя се случва веднъж или два пъти в целия им живот. Макар да е стряскащо преживяване, сънната парализа се счита за безвредна. 
 
Често, тези епизоди са свързани с халюцинации, както и с усещането за задух. Типично за състоянието е и усещането на чуждо присъствие или че предстои фатален изход. При някои хора епизодите идват с чувство за падане, потъване или отделяне на духа от тяло. 
 
Познаването на състоянието е важно, защото информираността може да помогне, ако някой изпита подобни епизоди на сънна парализа – както докато се случват, така и след това.