Хората, които изпитват затруднения със съня имат по-високи нива на кръвна захар от тези, които нямат подобни проблеми, заключават изледователи от Университета в Бристол и техни колеги от Университетите в Манчестър, Ексетър и Харвард.

 

Разкриятия предполагат, че безсънието увеличава риска от диабет тип 2 и че стимулирането на по-пълноценен сън чрез медикаменти или други методи би могло да помогне предотвратяването на това метаболитно заболяване.


 

Участниците в проучването са над 336 999 възрастни, които живеят във Великобритания.

 

Получените резултати показват, че хората, които често имат затруднения със съня или проблем да заспят, са с по-високи нива на кръвната захар, отколкото тези, при които такива не се срещат или са редки.

 

По време на анализа изследователите използват метод, наречен Менделова рандомизация, за да проверят по какъв начин пет характеристики на съня са свързани със средните нива на кръвната захар.

 

Тези характеристики включват степен на безсъние, продължителност на съня, сънливост през деня, желания за дрямка, както и конкретния хронотип на човека. Крайната оценка е направена на база нивата на HbA1c.

 

Екипът не открива конкретни връзки с отделните характеристики и наблюдаваните промени в нивата на кръвната захар.

 

Въпреки това те стигат до заключението, че начинът на живот и/или фармакологичните интервенции, които подобряват безсънието, могат да помогнат за предотвратяване или лечение на захарния диабет.

 

Изследователите пресмятат, че ефективното лечение на безсънието се равнява на ползите, получени от друг вид терапия на диабет тип 2, която води до понижаване на телесното тегло с 14 килограма при човек със среден ръст.

 

Това означава, че приблизително 27 300 от възрастните в Обединеното кралство, които страдат от това метаболитно заболяване, комбинирано с чести проблеми със съня, биха могли да подобрят своето състояние, ако лекуват безсънието си.

 

Независимо от направеното откритие, трябва да се има впредвид, че диабет тип 2 е комплексно заболяване, което зависи от множество фактори.

 

Поради тази причина неговото лечение също трябва да бъде комплексно. Следователно, освен подобренията в съня, за по-доброто цялостно състояние са важни правилната и балансирана диета, както и постоянната физическа активност.

 

Проучването е публикувано в Diabetes Care.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-04-insomnia-people-diabetes.html

https://diabetesjournals.org/care/article/45/4/772/144928/Assessing-the-Causal-Role-of-Sleep-Traits-on