Инсомнията е проблем в глобален мащаб. Представлява състояние на трудно започване или поддържане на съня, ранно събуждане или накъсан сън, не носещ отмора сън. Засяга приблизително една трета до една четвърт от хората в целия свят, като при 10% от тях оплакванията се превръщат в хронични. Често обаче състоянието остава неразпознато или недооценено. Негативните последици, до които то може да доведе, налагат ранно идентифициране на неговите първоизточници и своевременна терапия.

 

Значението на съня върху продуктивността на човека е отдавна доказана. Липсата на пълноценен сън е свързана както със забавяне и трудности в мисловните процеси, разстройства в настроението и други, така и хроничното безсъние се спряга като една от причините за поява на захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, сексуална дисфункция и други социално значими заболявания.


 

Клинично значима се явява инсомнията, която се наблюдава три или повече пъти в седмицата. При продължителност един месец или по-малко се означава като транзиторна инсомния, предизвикана най-често от външни стресори. Обикновено същата отшумява сама след като човекът се е приспособил към стресорния фактор или същия вече не присъства. Субакутна се означава инсомнията, продължаваща между един и шест месеца, а хронична - при продължителност над шест месеца.

 

Пол, възраст и социално икономически статус са част от факторите, които се асоциират с наблюдаваната честота на разпространение на инсомнията. Както с оглед симптомите, така и спрямо последиците от липсата на сън, инсомнията се среща няколко пъти по-често сред представителите на женския пол. Менопаузата се разглежда като възможна причина особено сравнявайки честотата на инсомния сред представителите на двата пола на средна възраст. Подлежащи хронични заболявания, като например депресията, също може да е причина за наблюдаваната по-висока честота сред жените. Напредването на възрастта също е фактор, асоцииран с по-висока честота на поява на инсомния. Последната се наблюдава при 50% от хората над 65 годишна възраст. Спрямо социално икономическия статус, инсомнията е по-често срещана сред хората, които живеят разделени, разведени са или овдовели, пак с превалиране на честотата сред женския пол. Ниското ниво на образование или икономически статус, както и безработицата също се нареждат сред факторите, определящи по-висока честота на поява на инсомния.

Каква е ролята на емоционалния фактор в появата на инсомния?

Изследване ролята на емоционалния фактор в появата и поддържането на инсомнията е обект на много проучвания, изследващи стресовите събития, личностовите характеристики, както и наличието на психиатрични заболявания.

 

Стресовите събития се оказват в непосредствена връзка с появата на хронична инсомния, за което допринасят и определени предиспозиращи личностови особености. Страдащите от инсомния, сравнени с хората, служещи за контрола, се оказват с по-високо ниво на недоволство, изграждат по-неустойчива връзка с околните и имат относително по-ниска самооценка, което води съответно до по-трудно справяне със стреса.

NEWS_MORE_BOX

 

Изследвания показват, че при хората, страдащи от хронична инсомния,често специфичните тестове показват високо ниво на депресивност, хронична тревожност, потискане на емоциите и трудно външна експресия на негативните емоции като гняв и др.

 

Отдавна е установено, че инсомнията е често съпътстващо оплакване при хората, страдащи от подлежащо психиатрично заболяване. Най-честа патология се явяват разстройствата в настроението – в това число дистимия, циклотимия, както и преживяването на голям депресивен епизод, биполярно разстройство, тревожно разстройство, абстинентен синдром и др.