Приумиците на учените край нямат, не веднъж са го доказвали. Да се изследват промените на тялото по време на секс в скенер, вече не е нещо ново за тях. За нас остава да се чудим как някои успяват не само да превъзмогнат клаустрофобията в ограниченото пространство в апарата, но и да се възбудят и стигнат до върхов момент. Несъмнено, това е по-голямото умение в случая.

За изследването учените от Щатския университет на Ню Джърси Рутгерс, САЩ, канят не кого да е, а кореспондент на сп. New Scientist, Кейт Сюкъл. Кажете, че не е предизвикателство да работиш за издание с научна насоченост?!

Задачата на доброволеца е в цилиндъра на томографа да постигне полова възбуда и оргазъм. Задачата на учените е чрез магнитно-резонансното изследване да преценят ролята на префронталната кора – област в мозъка, участваща в процеса на взимане на решения, способността за самооценка и преценка въобще.

Приумицата на учените е породена от сравнително наскорошно изследване, при което изследователи се натъкват на активизирането на тази структура при жени по време на изпитване на оргазъм. Активизирането на отдела се забелязва не само при представителките на нежния пол. Само че има една особеност. Префронталната кора е с по-силно излъчване, когато човек, независимо от пола, достига до оргазъм само с помощта на въображението.

За целите на науката Сюкъл трябва да изпълни упражненията на Кегел - съкращаване на тазовите мускули - и докосване до клитора, след опит за постигане на оргазъм последством мисълта. Очевидно кореспондентката се радва на добър изследователски дух, след като не се притеснява и изпълнява нарежданията на научния екип до край.

С научното изследване се доказва, за пореден път, активизирането на 30 области в мозъка, които отговарят за тактилните усещания, паметта, удоволствието и болката. Учените също така отбелязват, че оргазмът постигнат чрез въображение, дава по-слаби резултати в графите им, в сравнение с физически осъществения. С разликата, че префронталната кора се активизира повече при еротично въображаемия, отколкото при физически постигнатия.

Според ръководителя на екипа Бари Комисарак това показва способността ни да управляваме дейността на мозъка чрез еволюционно развитите ни умения, некасаещи единствено физическите усещания, или казано контретно, въображението да води усещанията на организма. А въображаемият оргазъм, вече става ясно, се получава именно заради ролята на префронталната кора.

Префронталната кора действа в най-малка степен при секс с партньор, като се отключва точно в сублимния момент – при оргазма. Средна е активността й при мастурбация, подчертава журналистката-доброволка, уповавайки се на друго изследване на холандски учени от Университета на Гронинген.