Освен удоволствие, възбуда и екстаз, сексът има и по-дълбок замисъл.


Животинските видове се разпространяват полово не случайно. При половото размножаване се смесват геномите от двете животни, като се образува нов генетичен код в новото поколение.Младото поколение е много по-устойчиво на различни заболявания и бактерии, поради изградения наново имунитет.

 Кръстосването на два гена дава възможност за изграждането на съвсем нов генетичен код, които е образуван от положителните черти на родителските клетки. Това е в голям плюс при борбата с различни паразити и бактерии, които еволюират с течение на времето.

 

 

Биолози описват ситуацията като "да тичаш с Червената кралица", правейки аналогия с книгата на Луис Карол "Алиса в огледалния свят", която казва: "Трябва да тичаш с всички сили, за да можеш да останеш на същото място".

 


В генома се съхранява цялата наследствена информация кодирана в ДНК. ДНК дълготрайно съхранява и предава наследствената информация през поколенията.


Анализите на изследователи подкрепят теорията за еволюцията. Въпреки че теорията е доста популярна, досега се разполагаше с твърде малко доказателства в нейна подкрепа.За да оборят всяко съмнение, учени от университета на Индиана създават два вида червеи с помощта на генното инженерство. Единият вид се размножава полово, а другият чрез клониране.Изследователите подлагат червеите на контакт с различни вируси и бацили и установяват, че тези, които се размножават полово, устояват много повече на заразите в сравнение с клонираните.