По-възрастните хора, които възприемат положително своето остаряване, водят по-пълноценен сексуален живот. Това разкри проучване, проведено от специалисти на Университета в Мисури, Колумбия, САЩ.

 

Позитивните възприятия са от полза за здравето на човека, както и за неговите интимни отношения с партньор.


 

Негативните емоции и отношение относно възрастта на човека биха могли значително да влошат неговото качество на живот. Те биха могли значително да повишат риска от когнитивен упадък, появата на сърдечносъдови нарушения, както и да понижат преживяемостта на конкретния човек.

 

Заради известното влияние на позитивните възприятия за остаряването върху тези фактори от живота, специалисти проверяват тяхната връзка със сексуалния живот на хората.

 

В проучването са включени над 1100 двойки възрастни над 50-годишна възраст, които имат брак или живеят на семейни начала. Сред участниците има хетеросексуални и хомосексуални двойки.

 

Всички от тях попълват въпросник, чрез който специалисите събират информация за техния социален и сексуален живот.

 

Участниците отговарят на конкретно поставени въпроси, към които възможните отговори са четири. Те трябва да изразят пълно съгласие, съгласие, несъгласие или категорично несъгласие с твърдения като „с възрастта идва физическият упадък“.

 

След получаване на съответните отговори, те са съпоставени с една определена скала, според която колкото по-висок е резултатът, толкова по-положително се чувства конкретния човек спрямо остаряването.

 

Тези отговори са сравнени с такива, получени при отговор на въпроси, които се отнасят до честотата на сексуалния живот и удовлетворението на всеки.

 

В резултат на направените съпоставки, изследователите установяват, че положителните възприятия за възрастта се свързват с по-пълноценен сексуален живот.

 

Следователо хората, които нямат проблем със своето остаряване и напредване на възрастта, са по удоволетворени от своите партньори.

 

Според специалистите е възможно, ако хората очакват рязък физически спад като неизбежна част от стареенето, да имат предварителни задръжки. Поради тази причина тези хора често спират да се забавляват в даден момент и биха могли да имат по-малко удовлетворяващи сексуални контакти със своя партньор.

 

Изледователите имат за цел да проучат как се формират негативните възприятия за стареенето и как тези възгледи повлияят върху благосъстоянието ни.

 

Информация за проучването е публикувана в сп. The Gerontologist.

 

Референции:

https://academic.oup.com/gerontologist/advance-article-abstract/doi/10.1093/geront/gnac099/6678474?redirectedFrom=fulltext