Това доколко жените ще се вълнуват от сексуалните си преживявания зависи в най-силна степен от възрастта им. Това доказва интересно проучване, проведено в Ню Джърси, САЩ. Според получената информация сексуалната активност при женския пол е пряко свързана с възрастта, а в допълнение проследява и водещите притеснения на жените от сексуално естество във всеки отделен възрастов период. В проучването участват близо 1000 жени от всички възрастови групи над 18-годишна възраст.

 

Учените установяват, че сексуално най-активни са жените на възраст 31-45 години - 90% от тях споделят, че водят редовен сексуален живот. Веднага след тях се нарежда възрастовата група 18-31 години, като около 80% от жените в нея редовно правят секс. На трето място се нарежда възрастовата група 46-54 години с около 70% сексуално активни жени в нея. Най-нисък интерес към сексуалните контакти се установява при жените над 55-годишна възраст.


 

Успоредно с проследяване на сексуалната активност, учените отчитат и кои са най-честите сексуални притеснения на жените в отделните възрастови групи. Резултатите в тази категория са по-интересни и според учените показват, че голямата честота на сексуалните контакти при по-младите жени не задължително свидетелства за липса на притеснения от сексуално естество.

 

Във възрастовата група 18-30 години се отчита едно основно сексуално притеснение сред женския пол. Това е трудното или невъзможно постигане на оргазъм. Това доказва отдавна предполаганата от учените особеност, че оргазмът е бонус, който жените придобиват постепенно с усъвършенстване на сексуалните си практики с времето. Трудното постигане на оргазъм обаче не лишава жените от това да изпитват удоволствие от сексуалния си живот. Според проучването едва 20% от жените във възрастовата група 18-30 години не се усещат задоволени от сексуалните си преживявания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Във всяка възраст над 30 години положението се променя, а според статистиката основно сексуално притеснение  на жените тогава става постепенно отслабващото влечение към секса. Средно 40% от жените във възрастовата група 31-45 години се оплакват от отслабено либидо, а процентът нараства до 80% при жените над 55-годишна възраст.

 

Заключението на учените е, че сексуалната активност, както и основните притеснения на жените в отделните възрасти, зависят и от физически, и от емоционални фактори. По-важното е, че повечето подлежат на контрол и при проблеми с тях може да се вземат мерки за подобряване качеството на секусалния живот на жената.