Смущенията в ерекцията могат да се разглеждат като нормално явление в процеса на стареене сред мъжете. Това обаче не се отнася и за дисфункцията на уринарния и чревен тракт, сочат холандци. Др Ида Корфидж каза пред Reuters Health, че е очаквала дори по-силна зависимост между нарушенията в половия живот на мъжете с възрастта.

Проведеното европейско рандомизирано проучване сред 3 800 пациента насочено към скрининг за простатен карцином, е дало възможност да се оцени и характера на смущенията в отделителната, храносмилателната и полова функция. Мъжете без рак на простатата са били раздлеени на възрастови групи, като се установява увеличаване честотата на еректилните нарушения с напредването на възрастта.

Кофридж добавя, че не само смутената ерекция може да влоши половия живот на мъжете. Не рядко проблемът е на друго място, и не винаги той изисква медикаментозна намеса.

По отношение състоянието на отделителна система също се наблюдава влошаване с годините, но те толкова значително. Още по-малко значими са разликите в нарушенията на храносмилането.