Какво представлява оргазмът?

 

Оргазмът е едно от най-интензивните удоволствия, постижими за даден организъм, но неговите механизми остават слабо разбрани. Въпреки това нека видим какво все пак знаем за него. Обикновено, но не винаги, оргазмът е резултат от ритмично стимулиране на части от тялото с високи концентрации на сензорни рецептори. Стимулирането често се постига чрез физическа манипулация на гениталите (понякога и на други части от тялото) или като резултат от интеракцията между тяло и тяло, или като резултат от интеракцията с вибротактилни механични устройства. 


 

Сексуалният акт: въпрос на моторика, но и не само

 

Оптималното сексуално взаимодействие не се основава единствено на движения, но и на гласови сигнали, както и на фини модели на емоционално изразяване. Колкото повече променливи трябва да бъдат интегрирани в сексуалния акт, толкова по-трудна става интеграцията и съответно толкова повече контрол се изисква от нервната система. На феноменологично ниво, оргазмът също е сложен процес, доколкото изисква мозъкът да събере в кохерентен поток от изживявания редица тактилни, визуални, слухови, обонятелни и вкусови сигнали. 

 

Ясно е, че поне в някаква степен ритмичната стимулация улеснява сексуалното удоволствие и че твърде неравномерният ритъм може да го прекъсне или забави. Освен това прекалено предсказуемият модел може да доведе до привикване. Човешкото сексуално представяне в този смисъл зависи до голяма степен както от способността да се превключва между различни режими и да се въвеждат нови форми на стимулация, така и от способността да се нацели най-доброто време за тези промени. По този начин сексуалните взаимодействия могат да се превърнат в индикатор както за сензомоторните способности на партньорите, така и за тяхната социална интелигентност

 

NEWS_MORE_BOX

 

Жените изпитват по-рядко оргазъм в сравнение с мъжете

 

Специалисти от Института за изследване на секса, половете и репродукцията „Кинси“ са провели анализ, според който 75% от мъжете съобщават, че винаги достигат до оргазъм по време на полов акт. В сравнение с тях, само 29% от жените посочват, че винаги изпитват оргазъм. Една трета от тях посочват, че стигат до оргазъм с допълнително стимулиране (например с вибратор). Не на последно място, около 10% от жените в изследването споделят, че не изпитват оргазъм при никакви обстоятелства.

 

Сексът и съвременната култура

 

Според други данни, т.нар. „милениали“ (родените през 80-те и 90-те години) правят секс значително по-малко от всяко друго поколение от 20-те години на миналия век насам. През 2016 г. Pokemon Go (безплатна игра за мобилни устройства) беше посочена като по-популярна от Tinder (мобилно приложение за запознанства). Съчетавайки това с лесния достъп до онлайн порно и склонността на младите да живеят по-дълго под покрива на родителите си, горното твърдение придобива все повече смисъл. Въпреки че поне на теория онлайн приложенията за запознанства би трябвало да помагат на младите в намирането на сексуални партньори и съответно в придобиването на опит, технологиите всъщност имат обратен ефект: колкото повече време се прекарва онлайн, толкова по-редки са реалните интеракции.