Какво пък толкова велико има в секса? Днес отговорът е очевиден, но от перспективата на еволюционното развитие на човека той не е толкова еднозначен.

 

Проучване, публикувано в авторитетния журнал American Naturalist, разкрива, че еволюционно сексът може да се е зародил далеч не като средство за възпроизвеждане, камо ли пък за удоволствие.


 

Въпреки централната си роля от биологична гледна точка дори днес инкорпорирането на секса в живота на човека продължава да се разглежда като еволюционна мистерия. Проучването на американските учени обаче хвърля малко светлина за разбулване на мъглата. А разкриващата се картина е повече от очарователна, макар и с леко неканонен привкус. Според учените първите хора са започнали да практикуват секс не с цел продължаване на рода, а като средство за защита от паразити. Как са успели да открият толкова практична причина – историята мълчи, но важното е, че практиката е разширила кръгозора им. Уви, за това, че днес познаваме секса и като средство за висша наслада, най-вероятно трябва да благодарим не само на собствените си прародители, а и на дедите на съвремeните паразити.

 

В основата на схващането за произхода на секса стои един прост факт. Алтернативата на сексуалното възпроизводство при човека в древността е била да се размножава асексуално – подобно на някои микроорганизми и растения.

 

Асексуалното възпроизводство обаче води до създаване на клонинги – точни генетични копия на родителя. Освен един и същ генетичен материал, клонингите носят и една и съща податливост на заразяване с паразити и различни други вредители. Това означава, че в дългосрочен план ще се създаде огромен риск от масово унищожаване на вида вследствие на различни зарази. Учените считат, че именно тази реална опасност е причина за еволюционното налагане на сексуалния метод на възпроизводство при човека, а и при всички други полово размножаващи се видове.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Сексуалнотo възпроизводство изисква размяна и комбиниране на генетичен материал от двама партньори. Всеки плод на този тип възпроизводство носи уникална комбинация от гени. Този факт носи много по-голяма сигурност по отношение опазването на вида и преживяемостта, включително в неблагоприятни условия. Като бонус към този много практичен еволюционен мотив се добавя това, което ценим толкова много в секса днес – физическото удоволствие.

 

Ето защо въпросът за това какво му е толкова великото на секса няма как да има еднозначен отговор. Открийте най-важното за себе си и се радвайте, че практикуването му днес е повече израз на свободна воля, отколкото въпрос на непосредствено оцеляване на вида.