Колкото по-привлекателна е една жена, толкова по-малка е вероятността мъжът да пожелае използването на презерватив по време на секс с нея.

 

До тези заключения са стигнали проучвания, фокусирани върху използването на компютърни симулации за изследване и влияние върху нагласите към сексуално поведение. Те показват, че съществува връзка между възприеманата привлекателност и желанието на даден човек да прави незащитен секс.


 

По-ранно изследване при жените е подкрепило тезата, отчитайки, че за колкото по-атрактивен намират един мъж, толкова по-склонни са да правят небезопасен секс с него. Въпреки това, повечето жени вярват, че привлекателните мъже е по-вероятно да страдат от полово предавани болести.

 

В новото проучване се съсредоточават върху мъжете. В него са участвали 51 хетеросексуални мъже, които е трябвало да оценят привлекателността на 20 жени по снимки, по скала от 0 до 100. За всяка една от тях, те са споделяли каква е вероятността да използват презерватив. Също така, изследователите са поискали от мъжете да преценят колко от останалите участници биха правили небезопасен секс с красива жена, ако им се даде възможност, както и каква е вероятността  жената на снимката да има някоя полово предавана инфекция.

 

На база на отговорите от тези и още серия от въпроси относно техния сексуален опит и себепреценката им за привлекателност, са изведени следните резултати: за колкото по-привлекателна смятат една жена, толкова по-възможно е мъжът да предпочете да прави незащитен секс с нея. Възприятието за собствената привлекателност също е изиграло роля - за колкото по-атрактивен се смята един мъж, толкова по-малко вероятно е той да възнамерява да използва презерватив.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Констатациите показват още, че сексуалното поведение е ирационално, когато става въпрос за избягване на инфекции - мъжете в проучването са по-малко склонни да използват презерватив с жена, която намират за по-привлекателна, дори ако смятат, че тя може да страда от полово предавана болест. И са по-склонни да използват предпазни средства с жена, която считат за по-малко привлекателна, дори ако вероятността да страда от транссексуални инфекции е по-малка.

 

Проучването е публикувано в сп. BMJ Open.