Рисковете на половите контакти са валидни не само за младата възраст, когато се предполага, че човек е по-неопитен и непредпазлив. Проучване показва, че един от всеки 10 души, преминали 50-те, не използва никакви средства за контрацепция, които биха го предпазили едновременно с това и от полово-преносими заболявания. Това не е проблем при постоянен партньор. Опасността е налице при неизвестно сексуално поведение.

Две трети от анкетираните над 50 годишна възраст смятат, че инфекциите със СПИН, хламидия и други касаят само младото поколение. Понякога дори остават изненадани, че те също са уязвими към подобни болести, казва Ема Соумс, главен редактор на списание Saga.

Списанието коментира още, че половият живот след 50 е по-активен от всякога, противно на общоприетото мнение. 85% от анкетрианите споделят, че изпитват по-голямо удовлетворение, по-голямо удоволствие, по-малко напрежение. Едва 16% пък използват медикаменти за по-добро представяне в леглото.