Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) е вид ретровирус, който специфично заразява хората. Ретровирусите нахлуват в клетките гостоприемници и променят генома на тази клетка, чрез вмъкване на копие от нейния РНК геном.

 

При липса на лечение или адекватно такова, ХИВ вирусът причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Това е прогресираща недостатъчност на имунната система, която води до фатален изход, в резултат на инфекция или рак.


 

Към момента не съществува ефективно лечение за ХИВ. Въпреки това благодарение на съвременната медицина при подходящо и навременно такова, болестта може да бъде контролирана и продължителността на живота на ХИВ-позитивните хора да бъде еднаква с тази при ХИВ-отрицателните.

 

През 2018 г. Центровете за контрол и превенция на заболяванията регистрират 36 400 нови случая на ХИВ инфекции в САЩ. От тях 18% са жени, основно в стабилно състояние през последното десетилетие.

 

Повечето случаи на новозаразени жени са в резултат на полов контакт с ХИВ-позитивен мъж, като сред тези употребяващи венозни наркотични вещества рискът е по-голям.

 

Всички жени са изложени на риск от заразяване, но сред определени групи той е по-голям.

 

Рискът при жени правещи незащитен секс е голям. Те са по-склонни да се заразят с ХИВ по време на полов контакт от мъжете, защото повърхността на влагалището е по-голяма от тази на мъжкия полов орган и семенната течност би могла да остане във влагалището няколко дни след половия акт.

 

При жените, които употребяват инжекционни лекарства, рискът също е завишен. Споделянето на игли и спринцовки значително увеличава риска от заразяване с ХИВ и увеличава вероятността от други рискови дейности, като например незащитен секс.

 

Младите жени, особено подрастващите момичета, са изложени на по-висок риск от предаване на ХИВ от по-възрастните жени, особено тези с недостатъчно развит репродуктивен тракт.

 

Въпреки това, времето между инфекцията и диагнозата обикновено е по-дълго при по-възрастните жени, което забавя започването на лечението и увеличава риска от увреждане на имунната система.

 

Източници:

https://www.womenshealth.gov/hiv-and-aids/women-and-hiv