Посещаването на художествени галерии, театрални постановки и концерти подобрява физическото и психическото здраве на мъжете, сочи проучване, публикувано в сп. Journal of Epidemiology and Community Health.


Установява се, че жените имат повече полза от участие в артистични дейности.


Авторите на изследването смятат, че лекарите и политиците трябва в по-голяма степен да насърчават културните активности като възможност за намаляване на стреса. Резултатите показват, че използването на културните дейности за промоция на здравето и здравеопазването може да бъде оправдано.Учените от Норвежкия университет за наука и технологии анализират резултатите от въпросник, попълнен от 50 797 възрастни, за период от 3 г. Участниците споделят какво е здравословното им състояние и нивото на щастие, както и в какви културни и творчески дейности взимат участие, включващи свирене на музикален инструмент, спортуване и посещения на изложби, концерти, театрални пиеси, кино.


Резултатите показват, че жените имат по-голяма полза за здравето от участие в творчески дейности, а мъжете са по-щастливи, посещавайки културните събития.


С колкото повече подобни активности се ангажират участниците, толкова повече се подобрява физическото и психическото им здраве.