Финландци отбелязват, че еректилната дисфункция е по-рядко срещана сред мъже, водещи редовен полов живот. Според тях осъществяването на контакти по-рядко от веднъж седмично удвоява риска за смущения. Най-нисък е той при поне наличието им поне три пъти през седмицата.Редовната полова активност се явява профилактична мярка срещу половата слабост, коментират лекари.

Сутрешната ерекция от друга страна е предвестник за дисфункция. При честота по-рядко от един път седмично, вероятността за развитието на такава е повече от дву-кратно по-висока от тази при наличието на поне 2-3 сутрешни ерекции в седмицата.

Еректилната дисфункция е израз на увредено здраве, да стане повод за такова и да влоши качеството на живота на мъжа.