Проучване сред над 1000 мъже в три страни демонстрира поредните доказателства, че обрязването има протективна функция спрямо инфекцията с човешкия папиломен вирус. Някои от щамовете на последния са причинители на гениталните брадавици. През последните години обаче вниманието бе съсредоточено върху ролята му при рака на шийката на матката. Установено бе, че вирусът, който се разпространява по полов път може да причини и ректален и анален карцином.

 

Според проф. Ана Джулиано от Института за Научни Изследвания в областта на Онкологичните заболявания във Флорида, обрязването е удачен и не скъп метод за контрол над заразяването с папиломен вирус. Това е заключение от наблюденията сред сексуалното поведение при около 1000 души в Бразилия, Мексико и САЩ. 60% от учасниците са били необрязани. Честотата на заразяване е сравнима с тази на броя на интимните партньори, особено през последните 3 месеца, както и броя на партньорите, с които са практикувани нестандартни сексуални взаимоотношения.