Първа част на материала


До какво води ниският тестостерон

Учудващо малко се знае за дългосрочния ефект за здравето при нисък тестостерон. Ниският тестостерон е свързан с няколко хронични здравословни състояния, в това число затлъстяване, метаболитен синдром, диабет, депресия и вероятно сърдечно-съдови (кардиоваскуларни) заболявания при мъжа. Все още обаче не е изяснен механизмът на заболяването.
 

 

Същият процес, който води до заболяване, причиняващ диабет и високо кръвно налягане, например, най-вероятно води и до нисък тестостерон. Ниският тестостерон може да служи за показател за влошаване на общото здравословното състояние при мъжа въобще.

 


Ниският тестостерон води до изтъняване на костите, остеопороза при мъжете. В случаите на счупвания на бедрената кост се открива тостестерон под нормата при засегнатия. Все още няма доказателства обаче дали терапията с тестостерон  редуцира риска от счупвания.

 

Ползи и рискове
В САЩ изписването на тестостерон през последните години скача със 17 %.От друга страна се получават данни, че само 12 % от мъжете с симптоматичен андрогенен дефицит се лекуват.
 


При клинични проучвания повечето мъже с нисък тестостерон подобряват еректилнатата си функция и запазват сексуалното си влечение. Ползите от терапията варират широко и са различни при всеки отделен случай.
 


Противопоказания
Приемът на тестостерон е противопоказен при менастазирал рак на простата или рак на млечната жлеза, тъй като тестостеронът стимулира растежа на раковото образувание.
Други състояния, които могат да се влошат при приема на терапията, са сънна апнея, простатна хипертрофия, сърдечни заблоявания и високо ниво на еритроцити.
 


Кога се изписва тестостерон?
Тестостерон следва да се приема само при доказана концентрация на хормона под референтните стойности за възрастта и то само при личен избор на пациента след обсъждане на предложената терапия от страна на специалиста.
Показателно за приема е наличието на симптоми, които пациента разпознава, дължат се ниския тестостерон и влияят на здравословното му състояние и самочувствие.