Честотата на бременностите намалява, а тази на абортите се увеличава при двойки, в които бащата е над 40 годишна възраст.

Отдавана е известно, че шансовете на жената да забременее намалява с напредване на възрастта и по-точно след преминаване на 30-те. Оказва се обаче, че е намалена и фертилността на мъжете. Учени от Франция са наблюдавали 21 239 случая на интрутеринна инсеминация. При нея сперматозоиди биват изолирани от спермата и изкуствено въвеждане в маточната кухина.

Както е било очаквано, честотата на забременяване след 35-годишна възраст на жената значително намалява, както и тази на абортите. Това, което установяват още лекарите е влиянието и на възрастта на бащата. Данните ще бъдат представени на годишната среща на Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология в Барселона тази седмица.

Засега бе подчертавано единствено намаляване броя и промяна в качествата на сперматозоидите с напредването на възрастта. За пръв път това е онагледено в клиничната практика чрез засягане честотата на бременностите и нормалното им завършване.