Жените, предпазващи се от нежелана бременност чрез хапчета, са протектирани от развитието на рак дори десетки години след като прекратят приема. Британци казват, че 15-годишната употреба на медикаментите намалява рисковете за заболяването на половина и освен това остават значително ниски за 30 години напред. Това бе публикувано в списание The Lancet.

Д-р Валери Берал от Оксфордския Университет е анализирала данните от 45 проучвания сред общо 23 257 жени, които са имали рак на яйчниците и от които 31% са взимали контрацептив, и 87 303 жени без рак, сред които 37% са разчитали на хапчета за предпазване от бременност.

Експерти казват, че медикаментите са предотвратили досега около 200 000 случая на рак на яйчниците и 100 000 смъртни случая. На базата на настоящата употреба на препаратите се предвижда, че ежегодно поне 30000 случая са избегнати. Контрацептивите също предпазват и от еднометриален рак на матката.

Все пак, има злокачествени заболявания като карцинома на гърдата и този на маточната шийка, чийто рискове за развитите макар и в малка степен се увеличават. Лекари напомнят обаче, че рака на яйчниците обикновено се открива късно, поради липсата на скрининг, докато другите две заболявания са значително добре обхващани при профилактични прегледи.