Изключително много фактори може да повлияят сексуалните способности на мъжа и жената и да възпрепятстват нормалния им полов живот. Това е причина много двойки, особено тези които делят общо ложе от по-дълъг период от време, не само да не успяват да достигнат задоволителни нива в секiа, а направо да губят интерес към интимното общуване. Проучване, проведено наскоро, показва, че много жени губят интерес към секса още след първата година на интимно общуване с даден партньор.

 

Как обаче стоят нещата, когато няма възпрепятстващи фактори пред сексуалните влечения на двамата партньори? Има ли скала, по която да се ориентират дали правят секс достатъчно често? А дали честотата изобщо е най-важната страна на секса?


 

Дори да практикуват редовен и напълно задоволителен секс, гледните точки на мъжете и жените по тези въпроси често се различават. Проучване на канадски учени от университета в Торонто показва защо е така. Данните са интересни и за пореден път доказват, че границите в секса са само имагинeрни, особено по отношение на неговата честота.

 

Проучването е проведено с цел установяване истинността на твърдението, че колкото по-редовно правят секс, толкова по-щастливи са хората. Резултатите показват, че твърдението е вярно, но само донякъде.

 

Проучени са две основни групи двойки. В първата попадат такива, които споделят, че правят секс по-често от веднъж седмично. Във втората група са двойките, при които сексуалните контакти са по-редки. Установено е, че партньорите от първата група изпитват по-голяма удовлетвореност от житейското си съжителство. Честотата на сексуалното общуване обаче не определя пряко степента на тази удовлетвореност. Тоест двойките, които правят секс няколко пъти в рамките на една седмица, не са по-щастливи от тези, които общуват сексуално само веднъж през този период.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Проучването показва, че тези данни са в сила във всяка възраст, независимо дали се проследява по-млада двойка партньори или такива, които са заедно от дълги години.

 

Изследователите обръщат внимание на още един фактор – дали стремежът към по-чести сексуални контакти подобрява емоционалното състояние на мъжа и жената в една двойка. И дали това не поставя партньорите под допълнителен стрес, особено когато този стремеж остане неудовлетворен в условията на забързаното модерно ежедневие...

 

Междуполовото разделение на изследваните участници показва, че при 57% от мъжете е налице стремеж към максимално често сексуално общуване с партньорката. При жените процентът е значително по-нисък – около 18%.

 

Тези данни, съпоставени с посочените по-горе, са в основата на интересното заключение, направено от научния екип. Оказва се, че много по-важна от честотата на секса е взаимността и отдадеността на мъжа и жената към него. Именно тези фактори имат най-голямо значение за емоционалната удовлетвореност и на двамата партньори.