Въпросът за подобряването и поддържането на сексуалния живот при двойките вече се разглежда от още един аспект. Според ново проучване повишаването на удоволствието, получено между чаршафите, може да е в пряка връзка с грижите за прането им. Разпределението на домакинските задължения между партньорите вече се посочва като основно изискване за поддържане качестото на сексуалните им контакти.

 

Според получените данни двойките, които разпределят грижите за домакинството наравно помежду си, се радват на по-редовен и задоволителен и за двамата партньори секс. Проучването е проведено сред 1500 двойки, като качеството на сексуалните им контакти е проследено за период от 5 години. Най-задоволителен по отношение на редовността и качеството си се оказал сексът при двойките, в които мъжът често подпомага жена си в домашната работа.


 

Учените не посочват конкретни аспекти от домакинството, които мъжът трябва да поеме, за да поддържа пламъка на сексуалното влечение у партньорката си. Според тях изискванията в случая са строго индивидуални и различни при всяка двойка. Ясно е обаче, че подобна цена за по-редовен и задоволителен секс е по силите на всеки мъж, при условие че жената щедро му делегира правата върху някоя от своите ежедневни домакински грижи. И все пак учените посочват и един тънък момент.

 

Споделянето на домакинството в случая се изразява основно в подпомагане, но не в цялостно изземане на някои дейности от страна на мъжа. Подобна практика може да има и обратен ефект. Учените доказват, че двойки, в които мъжът изцяло се грижи за традиционно свързвани с жената домакински дейности като пране и миене на чинии, всъщност преживяват спад в нивото на сексуалното общуване.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Позитивният ефект на споделеното домакинстване върху секса между двама души се обяснява с ролята на чисто емоционални фактори като сближаването и укрепването на доверието между тях. В дългосрочен план това допринася за поддържане и дори засилване на чисто физическото привличане, чието отслабване с времето се посочва като основна причина за влошаване качеството на сексуалните контакти между двама души.

 

В заключение учените посочват, че споделянето на спалнята трябва да се разглежда като логичен завършек на процеса на споделяне на взаимоотношенията във всяко друго помещение вкъщи. Ще мълчат ли мъжете, когато научните факти говорят? Ще мълчат, най-малкото защото все ще се намери домакинска работа, с която да се заемат, ако искат да се радват на качествен секс.