Въпросът за случайния секс нормално среща различен отклик при всеки. Отношението към необвързващите сексуални контакти варира от безрезервно позитивно до пълно отричане. По-негативно настроени към него нормално са жените. Оказва се обаче, че дори те са склонни да погледнат позитивно на една случайна сексуална забежка. Само при едно определено условие.

 

Според специално посветено на темата за случайния секс проучване жените по-трудно си прощават подобни преживявания, отколкото правят това мъжете. И пак според това проучване има едно условие, при което дори жените може бързо да си простят, че са се поддали на изкушението да се впуснат в случайна и необвързваща авантюра. Това може да стане единствено когато инициативата за нея е дошла именно от жената и, разбира се, когато сексът е бил достатъчно добър. Данните са събрани сред близо 1000 млади мъже и жени, повечето от които студенти на възраст до 30 години.


 

Именно това кой от двамата е направил първата стъпка е основния фактор, който прави разликата между отношението на двата пола към случайния секс. Резултатите показват, че за мъжете кой е подел инициативата няма почти никакво значение, докато за жените това е основен фактор, определящ склонността им да се подадат на изкушението за случаeн секс. Сравнително слабо съжаление за преживяването при жените се установява единствено когато те сами са подели инициативата.Допълнителна редукция на съжалението се отчита в случаите, когато мъжът е показал прилични сексуални умения и е оправдал или дори надхвърлил очакванията на жената. В подобни случаи съжаление за случайния секс почти не се отчитало.

 

Няма обаче информация дали това повишава склонността на жените да се впуснат в нови подобни авантюри или отношението им към тях остава по-скоро резервирано и негативно.

 

NEWS_MORE_BOX

 

При по-задълбочено проучване на състоянието на жените, показали неутрално или позитивно отношение към случайния секс, се установява, че това им отношение не е случайно. То се подсигурява от наличието на някои психологически и поведенчески особености.

 

Специалистите установяват, че жените, които поемат инициативата за случаен секс и не съжаляват за постъпката си, се отличават с няколко характеристики. Това са жени, чувстващи се максимално комфортно със своята сексуалност, и уверени в отношението си към секса. Те са абсолютно уверени и в това какъв тип мъж търсят и срещайки такъв, който отговаря на търсенията им, по-лесно свалят задръжките си. Напълно нормално е за такива жени да липсва чувство за съжаление след случаен секс.

 

Ясно е, че независимо от това какво показват различни проучвания, еднозначно отношение към случайните сексуални контакти не може да има. Не е и нужно.