Хората с различна сексуална ориентация, бисексуалните и транссексуалните, над 50-годишна възраст, са по-застрашени от преждевременно стареене и здравословни проблеми, сочи ново социологическо проучване.

 
Изследователите са на мнение, че причината до голяма степен се дължи на обществения натиск, игнорирането от страна на властта и здравеопазването, което подлага хората под голямо напрежение и стрес и вреди на здравословното им състояние.
 
Трябва да се разработи по-добра стратегия, касаеща здравните грижи и специфичните нужди на хората с различни наклонности, особено поради факта, че през 2030 г. се очаква броят на тези хора да достигне 4 милиона, смятат специалисти.
 
Обществените стереотипи и предразсъдъци налагат пренебрегването на психическото и здравословно състояние на хомосексуалните и бисексуалните, което може да застраши техния живот.
 
За целта на проучването са анкетирани 2560 души със сексуални наклонности към същия пол или и към двата на възраст между 50-95 години. Анкетираните заявяват, че избягват честите и профилактични прегледи поради страх от дискриминация.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Изследователите установяват, че участниците в проучването страдат много по-често от депресия, тревожност и увеличена консумация на тютюневи изделия и алкохол. Те са изложени на по-голям риск от социална изолация, което е свързано с проблеми от психическо и физическо естество.
 
Изследването е финансирано от Националния институт по здравеопазване в САЩ.