Какво представлява микоплазма гениталиум?

Микоплазмите принадлежат към семейство Mycoplasmataceae, но се различават от останалите бактерии по липсата на клетъчна стена. Mycoplasma genitalium е вид бактерия, която се предава по полов път. Инфекцията с микоплазма гениталиум може да причини вагинален (влагалищен) сърбеж, парене при уриниране и кървене на кожата около влагалището при жените и изтичане на уретрален секрет или парене при уриниране при мъжете.

 


Mycoplasma genitalium е причината за няколко вида инфекции, включително форми на бактериална вагиноза и негонококов уретрит. Микроорганизнмът също така е свързан с тазово-възпалителна болест и е свързан с други инфекции, някога приписвани на други бактерии.

 

Какви са симптомите на инфекция с микоплазма гениталиум?

Като цяло повечето случаи на инфекция с микоплазма гениталиум не причиняват симптоми. Ако се появят оплаквания, те са предимно неспецифични и лесно се бъркат със симптоми на други полово предавани инфекции (ППИ), като хламидия и гонорея. Симптомите на Mycoplasma genitalium също се различават значително при жените и мъжете:

 

Симптоми при жените

  • Вагинален сърбеж;
  • Парене при уриниране;
  • Болка по време на полов акт;
  • Кръвотечение между менструациите или след секс;
  • При бактериална вагиноза, неприятна миризма след секс и промени във вагиналното течение;

Симптоми при мъжете

Mycoplasma genitalium е следващата най-честа причина за негонококов уретрит при мъжете след хламидиите.

 

Как се поставя диагнозата за инфекция с микоплазма гениталиум?

Няма одобрен кръвен тест за диагностициране на инфекция с микоплазма гениталиум. Тестът за амплификация (усилване) на нуклеинова киселина (NAAT) е стандартният тест, който се използва за диагностика. При NAAT се използват проби от урина и секрет, взет чрез тампон, от уретрата (отвора на пениса), част от шийката на матката или влагалището и дава резултати след 24 до 48 часа.

 

Ако NAAT не е наличен в определена клиника, доставчик на здравни услуги може да диагностицира Mycoplasma genitalium просто въз основа на факта, че уретритът или цервицитът са персистиращи или повтарящи се. Проучванията показват, че 40% от тези случаи при мъжете и до 30% при жените са причинени от инфекция с микоплазма гениталиум. Синдромно лечение се осъществява, когато всички случаи на ППИ, които отговарят на определен профил от симптоми, се лекуват по един и същ начин, без да се знае истинската им причина.

 

Специалистите, които диагностицират инфекция с Mycoplasma genitalium само въз основа на симптомите и я лекуват по съответния начин, може да са прави, но невинаги. Това означава, че някои хора може да имат съвсем различна инфекция, която изисква напълно различно лечение. Ако инфекцията бъде идентифицирана от самото начало, би могло да започне правилното лечение по-рано.

 

Какво е лечението при инфекция с микоплазма гениталиум?

Mycoplasma genitalium обикновено се лекува с антибиотици. В миналото най-честата форма на лечение е била единична доза от 1 грам (g) азитромицин. Но доказателствата показват повишена резистентност към азитромицин в популациите, където той се използва широко. Това означава, че бактерията е мутирала, така че това лекарство вече не е ефективно.

 

Днес микоплазма гениталиум от заразен пациент се тества, за да бъде проверено дали бактерията е мутирала във вариант, който е резистентен на азитромицин. Резултатите от това изследване диктуват препоръчаното лечение:

  • Когато микоплазма гениталиум не е резистентна - 100 милиграма (mg) доксициклин два пъти дневно в продължение на седем дни, последвано от първоначална доза от 1 грам азитромицин, след това 500 милиграма азитромицин дневно през следващите три дни;
  • Когато микоплазма гениталиум е резистентна - 100 милиграма доксициклин два пъти дневно в продължение на седем дни, последвано от 400 милиграма моксифлоксацин веднъж дневно в продължение на седем дни.

Референции:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted infections treatment guidelines
2. Horner PJ, Martin DH. Mycoplasma genitalium Infection in Men
3. Bradshaw CS, Jensen JS, Tabrizi SN, et al. Azithromycin failure in Mycoplasma genitalium urethritis
4. Verywell Health. Diagnosis and Treatment of Mycoplasma Genitalium