Съществува връзка между еректилната дисфункция и високия риск от болест на Паркинсон, казват резултатите от последни проучвания.
Автономната нервна система, която регулира неволевите функции на организма като сърдечната честота, процеса на храносмилане и други, често се засяга при болестта на Паркинсон. Ерекцията също подлежи на контрол от вегетативната нервна система и също се засяга при заболяването.
Др Ксанг Гао, от Харвардския Университет по Обществено здраве, поставя въпроса дали смущенията в ерекцията предшестват двигателните нарушения - един от основните симптоми на болестта.
За целта той и екипът му са включили в проучването си над 32 хиляди здрави мъже и са ги наблюдавали от 1986 до 2002 година. В анализа са взети предвид половият им живот, и по-точно пълноценната ерекция, и риска от Болест на Паркинсон. Сред мъжете, за които тя е била проблем се установява почти четирикратно по-висок риск за Паркинсон.
Взети са предвид фактори като възраст, Индекс на Телесна Маса, тютюнопушене, кофеин, наличие на диабет. Те обаче не са показали значителна корелация.
Учените заключават, че засягането на автономната нервна система, израз на която е смущението в ерекцията, е налице много по-рано от останалата клинична изява на Паркинсоновата болест.