Задоволителният полов живот е възможен и след 70-80 години. Макар и човек са се сблъсква с ред предизвикателства в това отношение, остаряването не трябва да бъде пречка, сочи статия в The Journal of Sexual Medicine.

Сред пробелемите, които могат да повлияят на половите взаимоотношения са сексуално-преносимите инфекции, соматични заболявания като диабет, хипертония и др., психични разстройства или дори само проблеми във взаимоотношенията между партньорите.

Проучване е проведено сред 1550 жени и 1 455 мъже на възраст между 57 и 85. Сред основните заключения на специалистите са:
- Прекарана сексуално-трансмисивна инфекция повишава неколкократно честотата на болезнения полов акт и проблемите с лубрикацията сред жените. Сред мъжете подобен фактор също понижава удоволствието. - Често качеаството на половия живот се влошава от проблеми на пикочния тракт.
- Сред мъжете и жените в напреднала възраст значително негативно влияние има психическия статус.
- Не малък е процентът на намаленото либидо в напредналата възраст.
- Установено е повишение на последното при жените след консумацията на алкохол, но няма подобен ефект сред мъжете.

Половият живот е важен аспект на качеството на живота. Стареенето само по себе си не е фактор за ограничаването му.