С раждането в яйчниците на момичето се намират около 450 000 яйцеклетки. След началото на менструацията, всеки месец последователно от единия или другия яйчник се развива по една яйцеклетка, която може да бъде оплодена. Този процес продължава до настъпване на менопаузата, като реално много малка част от заложени яйцеклетки се развиват и стигат до зрялост, а единици от тях дават началото на нов живот. Останалите отмират с възрастта.
 


Началото на климактериума започва, когато нивата на синтезираните в женския организъм фоликулостимулиращ хормон  FSH и Инхибин В започнат да намаляват. И двата хормона се измерват в началото на менструалния цикъл, между 2 и 5-ия ден, независимо от това дали кръвотечението е спряло или продължава. В този период при прилагане на терапия с гонадотропини се наблюдава нарастваща резистентност (лош отговор) на яйчниците към стимулацията.
 


Все по-често започват да се появяват симптоми като „топли вълни“, влагалищна сухота и емоционална нестабилност, симптоми, които с навлизането в климакса се изострят и задълбочават.
 До известна степен възрастта, в която една жена навлиза в менопауза е наследствено обусловена. Но фактори като вредно въздействие на околната среда, среща с токсини, радиация, системни заболявания, патологични изменения в малкия таз, хирургични интервенции, които накърняват репродуктивните органи, както и други изменения в организма, водещи до хормонални изменения, свързани с репродуктивната функция, влияят на срока й.Нормално е преклимаксът при жената да настъпи във възрастта 45-49 години, а менопаузата между 49-52 години.Качеството на яйцеклетките прогресивно се влошава след 35-годишна възраст, вследствие на физиологичното остаряване на организма, при което се отделят  яйцеклетки с абнормален брой на хромозомите. Важно е да се отбележи, че при младите жени също се наблюдава образуване на абнормални яйцеклетки, но докато при тях тази вероятност е 60 %, при жените на 40-годишна възраст е около 80 %, при 45-годишните - 85 – 90 %.
 

 


При евентуално оплождане на яйцеклетка с абнормален набор хромозоми се развива анеуплоид. Част от анеуплоидите стигат до бластоцит, който се вгнездява в маточната лигавица. Това носи следващите рискове. В повечето случаи бременността се губи в ранните срокове, без дори жената да разбере за наличието й. Малка част от тях достигнат до по-късна бременност. Новородените са с вродени дефекти, например Тризомия 21.