Броят ня двойките, страдащи от безплодие тревожно расте през.В миналото се е смятало, че основната причина за липса на поколение са проблеми с женското здраве. В последните 2-3 години все по-отчетливо се забелязва тенденцията, да се увеличават случаите на стерилитет у мъжете. В около 40 – 50 % от двойките, които прибягват до методите на асистираната репродукция, причината за безплодието е у мъжа.

Факторите за нарушените репродуктивни способности са много, като основните са свързани с условията на живот и вредното влияние на околната среда. Изследвания, проведени от специалисти показват, че задръстванията и престоя на светофар за повече от минута, крие значителен риск от намаляване на оплодителните функции при мъжете.

Една от причините за стерилитета може да е именно вдишването на вредните емисии във въздуха, съдържащи тежки метали, които се отделят от автомобилите. Според проучванията на специалисти, докато преди 40 години, при една добра спермограма в 1 милилитър семенна течност са отчитани 60 млн. сперматозоида, то сега стандартът е спаднал до 20 млн. на милилитър.

Една от най-големите заблуди за мъжкото здраве, битуваща и днес е, че ако могат да осъществят безпроблемно един полов акт, това означава и че е невъзможно да имат репродуктивни проблеми. Истината обаче е съвсем различна и между оплодителната способност и способността за извършване на полов акт трябва да се прави ясна разлика, уточняват лекарите.  При репродуктивни проблеми в двойката, на изследване трябва да се подложи не само жената, но и мъжът. Необходимо е да се извърши спермограмата, но е желателно и да се потърси консултация с други специалисти. Нерядко проблемът може да се дължи на ендокринологично, генетично или пък имунологично заболяване.