Женската сексуална дисфункция обхваща нарушения на различните фази на сексуалния отговор, в това число на сексуалното желание, възбуда, оргазъм или наличие на болка, което може да доведе до дистрес, с негативен ефект върху женското здраве и качеството на живот.


Намаленото сексуално желание е едно от най-честите сексуални нарушения при жените. По-често се среща при постменопаузалните жени – в до 40-50% от случаите.


Етиологията на сексуалните нарушения е сложна и многофакторна, като е свързана както със соматични (физически), така и с психични заболявания и нарушения. Захарният диабет отдавна се свързва със сексуална дисфункция както при мъжете, така и при жените.Хипергликемията може да намали хидратацията на лигавицата във влагалището, което е свързано с намалена лубрикация и диспареуния – болка по време на полов акт.

 

Повишеният риск от вагинални инфекции също увеличава риска от вагинален дискомфорт и диспареуния. Съдовите увреждания и автономната невропатия могат да доведат до намален генитален кръвоток, което нарушава гениталната възбуда.


Не за пренебрегване са и психосоциалните фактори - като приемане на диагнозата и често произтичащата от това депресия, която оказва съществено значение за намаляване на либидото. Проучвания установяват значителни различия при пациентки със захарен тип 1 и 2 по отношение на нарушения във възбудата и лубрикацията, съответно до 18% и до 42%, което е свързано с по-големия брой усложнения при захарен диабет тип 2.


Важна роля в сексуалните нарушения при захарен диабет тип 2 играят и придружаващият метаболитния синдром, в това число артериалната хипертония, наднорменото тегло и затлъстяването, както и дислипидемията.


Нефармакологичното лечение включва промяна в диетата и физическата активност. Медикаментозното лечение на сексуалната дисфункция при жените включва приложение на хормонални препарати под различна форма, когато има доказан хормонален дефицит, при менопауза, както и при наличие на смесена етиология на сексуалния проблем.


Лечение с вазоактивни медикаменти е проведено в множество проучвания, като понастоящем няма одобрение от съответния орган. Атеросклероза на малките съдове на влагалището и клитора може да причини нарушение на сексуалната възбуда, като изследванията с приложение на същите медикаменти показват повишаване на вагиналното кръвонапълване и лубрикация, намаляване на симптомите на сексуална дисфункция при жени със захарен диабет.


Източници:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20358461/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12150499/