Често се сравняваме с другите за какво ли не – от дрехите, до заплатата, работното място, а защо не и колко пъти в месеца правим секс? Но колко пъти е „нормално“ да имаме полови контакти според специалистите, както и има ли значение броят или е по-важно желанието?


Много фактори могат да повлияят на това колко често хората правят секс. Състоянието на връзката, здравословни проблеми, дори и възрастта могат да играят роля. Двойките, които са в ранния „меден месец” на връзката си, могат да правят секс често. С развитието на връзката е налице постепенно намаляване на честотата.


Национално проучване върху сексуалното здраве и поведение, проведено в Kinsey Institute представя статистически данни за честотата на сексуални контакти и при двата пола. Проучването е на база попълване на въпросници. Данните показват, че резултатите се определят от това дали респондентите са неженени, във временна връзка или с брачна халка.Само 2% от самотните мъже на възраст между 18 и 24 години правят секс 4 или повече пъти седмично. Малко под половината от сключилите брак мъже на възраст между 25 и 49 години правят секс няколко пъти месечно до веднъж седмично.


Възрастта не е непременно възпираща за сексуалната честота. 13% от самотните мъже на възраст 70 и повече години правят секс няколко пъти в месеца. При мъже, които са във връзка или са женени, процентното съотношение е съответно 63% спрямо едва 15%.


Около 5% от необвързаните жени на възраст между 18 и 24 години правят секс 4 или повече пъти седмично. Подобно на мъжете, малко под половината от жените на възраст между 25 и 49 години правят секс няколко пъти в месеца.


Сексуалната активност намалява с възрастта при жените, въпреки че почти една четвърт от партньорите над 70-годишна възраст са правили секс повече от 4 пъти седмично, според данните от въпросниците.


Изследователите от университета Карнеги Мелън провеждат проучване на 64 двойки - на възраст между 35 и 65 години.


Двойките отговарят на въпроси за сексуалната си активност и дали това ги задоволява и ги кара да се чувстват по-щастливи. Част от респондентите, които са правили секс по-често от останалите съобщават, че сексуалната активност не ги кара да се чувстват по-задоволени. Според учените „правилната“ или подходящата честота на сексуалните контакти е тази, която удовлетворява и двамата партньори. 


Възможно е също така единият партньор да иска да прави секс по-често или по-рядко от другия. Комуникацията е от решаващо значение, тъй като двойките трябва да правят компромиси.