Хора, свирещи на поне един музикален инструмент, притежават много по-силно изразени способности за откриване и поправяне на грешки в ежедневието си в сравнение с хора, които не умеят да свирят. Ползите от свиренето са еднакво равни по сила както за професионалните музиканти, така и за аматьорите.
 
Д-р Инес Йенцз от университета St Andrews открива по време на тестовете си съществени разлики в когнитивните способности на музиканти и не-музиканти.
 
Когнитивни способности е термин, с който се означават и окачествяват мисловни процеси, свързани с вниманието, паметта, анализа и бързината на реакция, ученето и решаването на проблеми при изследван обект. Изследването на д-р Йенцз заключва, че умението да се свири на поне един инструмент подпомага нервната система, забавя и е възможно да предотврати възрастовата деменция.
 
Според екипа психологичните и ментални ползи от овладяването на един музикален инструмент се пораждат от това, че при музикантите се формира специфично поведение: свирещият изостря силно осезанието за своите действия, почти непрекъснато бди за потенциални грешки и обмисля движенията си, планирайки значително по-напред в бъдещето от не-музикантите и потиска обработката на несъществена за свиренето информация. 
NEWS_MORE_BOX
 
По-бързо съсредоточаване, по-дълбока концентрация и по-фин усет за детайлите се отбелязват при почти всички музиканти в изследване, проведено с множество тестове за съобразителност и бързина. Участниците без музикални умения изостават по всички параграфи в 68% от случаите, като челните места са почти изцяло заети от тези с музикални умения. 
 
Изследването на д-р Йенцз изпъква най-вече с подбора си на участници – в него не участват професионални музиканти, а само аматьори и хора без музикално образование. Това подкрепя твърдението на екипа, че дори минималното овладяване на музикален инструмент е от огромна полза за мозъка, нервната система и бързата мисъл.